Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Wspólnota AA oferuje spotkania online

Data publikacji: 2021-05-05

Wspólnota AA oferuje spotkania online tłumaczone na PJM oraz z napisami w języku polskim - w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej. Więcej informacji o AA oraz datach innych spotkań można znaleźć na stronie http://www.glusi-aa.pl

Informacja o powierzeniu grantu

Data publikacji: 2021-04-29

Załączniki:

 1. Informacja o powierzeniu grantu (plik pdf 448KB)

Terminy przelewów bankowych w II kwartale 2021 r.

Data publikacji: 2021-04-14

 

Rodzaj świadczenia

 

 

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

 

Świadczenia wychowawcze (500+)

 

20.04.2021

 

20.05.2021

 

18.06.2021

 

Świadczenia rodzinne

 

26.04.2021

 

26.05.2021

 

25.06.2021

 

Fundusz alimentacyjny

 

26.04.2021

 

26.05.2021

 

25.06.2021

 

Zasiłki stałe  z pomocy społecznej

 

29.04.2021

 

28.05.2021

 

29.06.2021

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Data publikacji: 2021-04-07

Załącznik nr 2Załącznik nr 3

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik pdf 114KB)

MASECZKI JEDNORAZOWE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Data publikacji: 2021-04-07

W ślad za decyzją Wojewody Wielkopolskiego o przekazaniu samorządom powiatu kościańskiego zapasów jednorazowych maseczek z Rządowej  Agencji  Rezerw Materiałowych z uwagi na obserwowany wzrost zakażeń w regionie Gmina Kościan otrzymała 65000 maseczek.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kościan informuje mieszkańców o możliwości odbioru maseczek jednorazowych. Można zgłaszać się indywidualnie bądź jako przedstawiciele środowiska, którzy w sposób zwyczajowy rozprowadzą maseczki wśród mieszkańców wsi.

 

UWAGA!

Odbiór maseczek jednorazowych może nastąpić po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

 

Wyznaczone kontakty telefoniczne do wydawania maseczek:

1/ Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Kościan, tel. 722-323-142;

2/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, tel. 65-512-35-43;

czynne od wtorku do piątku w godz. 7:30 do 15:00 oraz w poniedziałki w godz. 8:00 do 17:00.

 

Stosujmy się do zasad reżimu sanitarnego! Dbajmy o siebie i innych!

Załącznik nr 1Załącznik nr 2Załącznik nr 3

Świąteczne życzenia

Data publikacji: 2021-04-01

Świąteczne życzenia

WAŻNA INFORMACJA w sprawie wniosków o wypłatę świadczeń, składanych elektronicznie !

Data publikacji: 2021-02-02

Osoby składające wniosek drogą elektroniczną proszone są o prawidłowe wypełnianie wszystkich niezbędnych informacji zawartych we wniosku.

Informujemy również, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Młyńska 15, jest organem właściwym do przyjmowania wniosków tylko od mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Kościan (wiejskiej).

Jednocześnie informujemy, że dla mieszkańców zamieszkałych na terenie miasta Kościan – właściwym organem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Szczepanowskiego 1.

Prosimy o wpisywanie prawidłowych nazw i adresów ośrodków właściwych do załatwienia sprawy, i tak.:

Mieszkańcy gminy Kościan wpisują - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, Kościan ul. Młyńska 15

 

Mieszkańcy miasta Kościan wpisują -  Ośrodek Pomocy Społecznej, Kościan, ul. Szczepanowskiego 1

 

Kierowanie wniosków do właściwych ośrodków umożliwi szybszą wypłatę świadczeń.

Najważniejsze informacje o rządowym programie „Rodzina 500+”

Data publikacji: 2021-02-01

Rządowy program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na każdą pociechę.

Załączniki:

 1. Informator (plik pdf 158KB)
 2. Informator (plik pdf 179KB)
 3. Plakat (plik pdf 1513KB)
 4. Rodzina 500 plus - informacje (plik docx 20KB)

KOMUNIKAT dot. świadczenia wychowawczego (500+)

Data publikacji: 2021-01-25

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przypomina, że prawo do świadczeń wychowawczych na okres 2019/2021 jest ustalone do 31 maja 2021 roku.

 

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres trwający od dnia

01 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.  należy złożyć nowy wniosek.

 

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą  przyjmowane:

 

- w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną  -  od dnia 1 lutego 2021 r.

 

- w przypadku wniosków składanych w wersji tradycyjnej (papierowej)- od dnia 1 kwietnia 2021 r.

 

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

 

Aby zachować ciągłość świadczenia wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.

 

Terminy przelewów bankowych w I kwartale 2021 r.

Data publikacji: 2021-01-18

 

Rodzaj świadczenia

 

 

styczeń

 

luty

 

marzec

 

Świadczenia wychowawcze (500+)

 

20.01.2021

 

19.02.2021

 

19.03.2021

 

Świadczenia rodzinne

 

28.01.2021

 

26.02.2021

 

26.03.2021

 

Fundusz alimentacyjny

 

28.01.2021

 

26.02.2021

 

26.03.2021

 

Zasiłki stałe  z pomocy społecznej

 

29.01.2021

 

25.02.2021

 

29.03.2021

 

Upominki dla dzieci od Strażaków

Data publikacji: 2020-12-22

W dniu 22 grudnia br. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie zostały dostarczone zabawki, które zostały zakupione przez mieszkańców i Druhów z ośmiu OSP z terenu powiatu kościańskiego (w akcji wzięły udział jednostki OSP z Kościana, Kokorzyna, Gorzyc, Srocka Wielkiego, Borowa, Słonina, Czacza i Łagowa).

Wszystkie upominki zostaną przekazane dzieciom z terenu gminy Kościan.

W imieniu obdarowanych dzieci wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Jednocześnie życzymy wszystkim, którzy przyczynili się do zbiórki: 

Zdrowych i pogodnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2021 Roku.

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie

Świąteczne życzenia

Data publikacji: 2020-12-21

Życzenia

Informacja

Data publikacji: 2020-12-17

Uprzejmie informujemy,  

 że w dniu  24   grudnia   2020 r. (WIGILIA)

Gminny   Ośrodek   Pomocy Społecznej w Kościanie

będzie nieczynny

Informacja

Data publikacji: 2020-12-17

Informacja o udzieleniu zamówienia

Załączniki:

 1. Załącznik (plik pdf 198KB)

Świąteczna pomoc dla dzieci

Data publikacji: 2020-12-17

W minionym tygodniu, pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, przy zachowaniu reżimu sanitarnego przekazali najmłodszym mieszkańcom naszej gminy upominki z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Słodycze i zabawki zostały przekazane przez firmę - Tartak Usługowy Robert Krzemiński, za co w imieniu wszystkich obdarowanych dzieci serdecznie dziękujemy.

 Jednocześnie życzymy wszystkim, którzy przyczynili się do zbiórki: 

Zdrowych i pogodnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2021 Roku.

Życzenia dla najstarszych mieszkańców Gminy Kościan

Data publikacji: 2020-12-17

Co roku przed świętami Bożego Narodzenia Wójt Gminy Kościan i Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie odwiedzali najstarszych mieszkańców naszej Gminy i składali Im życzenia świąteczno – noworoczne wraz z upominkiem.

 

W tym roku, w związku obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych życzenia wraz z upominkiem zostały przekazane Jubilatom przez pracowników socjalnych GOPS w Kościanie, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

 

Życzenia i upominki zostały  przekazane dla 19 osób w wieku 90 lat (7 mężczyzn i 12 kobiet) oraz 16 osobom w wieku 95 i więcej lat (5 mężczyzn i 11 kobiet).

Wśród Jubilatów była mieszkanka naszej Gminy, która  w październiku br. obchodziła swoje 101 urodziny.

 

Jeszcze raz wszystkim Seniorom życzymy zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

 

Zdjęcie

Świąteczna pomoc dla samotnych Seniorów

Data publikacji: 2020-12-07

W minionym tygodniu, na prośbę organizatorek akcji „Świąteczna pomoc dla samotnych Seniorów” - pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, dostarczyli 15 samotnym Seniorom z terenu Gminy Kościan paczki świąteczne, przygotowane przez ludzi dobrej woli i serca, którzy odpowiedzieli na apel inicjatorek akcji, Pani Magdaleny i Pani Aleksandry.

Osoby obdarowane okazywały wielkie wzruszenie i bardzo dziękowały za pamięć o nich oraz za okazane serce i pomoc.

Wszystkim Darczyńcom w imieniu obdarowanych Seniorów składamy serdeczne podziękowania.

„Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu Gminy Kościan na rok 2021”

Data publikacji: 2020-12-02

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r.,poz.1876 t.j.) oraz art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.) Wójt Gminy Kościan o g ł a s z a : „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu Gminy Kościan na rok 2021”

Załączniki:

 1. Zarządzenie (plik pdf 228KB)
 2. Ogłoszenie otwartego konkursu (plik pdf 537KB)

„Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Kościan poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla bezdomnych, noclegowni” na rok 2021.

Data publikacji: 2020-12-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Kościan poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla bezdomnych, noclegowni” na rok 2021.

Termin składania ofert wyznaczony został do dnia 04.12.2020r. do godz.

15.00 (decyduje data wpływu).

Formularz ofertowy, projekty umów oraz druk oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w załączeniu.

Zapytanie ofertowe str. 1Zapytanie ofertowe str. 2

Załączniki:

 1. Projekt umowy - noclegownia (plik pdf 476KB)
 2. Projekt umowy - schronisko (plik pdf 838KB)
 3. Załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
 4. Załącznik nr 4 (plik docx 16KB)

Apel do mieszkańców gminy Kościan - zima 2020/2021

Data publikacji: 2020-11-30

Kościan, 26.11.2020 r.

 

Pani/Pan

Sołtys wsi

(wg rozdzielnika)

 

Apel do mieszkańców gminy Kościan - zima 2020/2021

W związku ze zbliżającym się wyjątkowym ze względu na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 sezonem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańcom Gminy Kościan, zwracamy się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy.

Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i innych osób zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności czy innych problemów zdrowotnych.

Jeżeli widzicie Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące, pozbawione dachu nad głową, opału, czy w inny sposób zagrożone, prosimy sygnały te kierować do odpowiednich służb: Policja, Pogotowie Ratunkowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.

Licząc na współpracę, mamy nadzieję, że podjęte odpowiednio wcześnie wszechstronne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

Osoby bezdomne z terenu Gminy Kościan schronienie uzyskać mogą w Schronisku dla Bezdomnych Pogotowia Społecznego w Poznaniu ul. Bydgoska 6/7 .

W przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia i życia prosimy o kontakt telefoniczny :

Numer alarmowy :  112

Policja :   47 77 26200      lub     47 77 26211

Pogotowie ratunkowe :   999

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:   65 512 35 43;   65 512 07 26

w godz. :  8.00 – 17.00 w poniedziałki

                 7.30-15.15 od wtorku do piątku.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...