Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Data publikacji: 2021-07-30

Załączniki:

 1. Informacja Posiłek (plik doc 25KB)

Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2021/2022 (od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2022 r.)

Data publikacji: 2021-07-30

Dyrektor Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane:

 • w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną -  od dnia 

1 lipca 2021 roku

 • w przypadku wniosków składanych w formie papierowej  - od dnia  

1 sierpnia 2021 roku

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Wniosek o dodatek, o którym mowa w art. 9, składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

 

UWAGA !!!


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczeń rodzinnych, o prawidłowe wpisywanie numerów indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat. 

 

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2021/2022 (od października 2021 do 30 września 2022)

Data publikacji: 2021-07-30

Dyrektor Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, że:

 • wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składane drogą elektroniczną są przyjmowane od dnia 1 lipca 2021 roku
 • wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składane w formie papierowej będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2021 roku

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

UWAGA !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego, o prawidłowe wpisywanie numerów indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat. 

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną

Dyżury specjalistów ZUS w sprawie świadczenia Dobry start (300+)

Data publikacji: 2021-07-29

Załączniki:

 1. Dobry start (plik PPTX 359KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Przygotowanie i dostawa ciepłych posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Kościn od września 2021r. do czerwca 2022r.

Data publikacji: 2021-07-27

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 257KB)

Terminy przelewów bankowych w III kwartale 2021 r.

Data publikacji: 2021-07-15

 

Rodzaj świadczenia

 

 

lipiec

 

sierpień

 

wrzesień

 

Świadczenia wychowawcze (500+)

 

22.07.2021

 

20.08.2021

 

20.09.2021

 

Świadczenia rodzinne

 

26.07.2021

 

26.08.2021

 

24.09.2021

 

Fundusz alimentacyjny

 

26.07.2021

 

26.08.2021

 

24.09.2021

 

Zasiłki stałe  z pomocy społecznej

 

29.07.2021

 

27.08.2021

 

29.09.2021

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE I DOSTAWĘ CIEPŁYCH POSIŁKÓW OBIADOWYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY KOŚCIAN OD WRZEŚNIA 2021 R. DO CZERWCA 2022 R.

Data publikacji: 2021-07-14

Załączniki:

 1. Wzór umowy (plik pdf 3399KB)
 2. Zapytanie ofertowe (plik pdf 3166KB)
 3. Załączniki do zapytania (plik docx 25KB)

INFORMACJA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 2019/2021

Data publikacji: 2021-06-29

Uprzejmie informujemy, że od 1 czerwca 2021 r. na okres zasiłkowy 2019/2021 nie ma możliwości złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze w wersji elektronicznej.

Wszystkie osoby, które chcą uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 przypadający od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, powinny złożyć wniosek o świadczenie w ciągu  3 miesięcy od tego zdarzenia, w wersji tradycyjnej (papierowej), bezpośrednio we właściwym miejscowo organie tj. mieszkańcy Gminy Kościana w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie, ul.  Młyńska 15.

 

INFORMACJA Program „Dobry Start” (300+) na nowych zasadach

Data publikacji: 2021-06-29

W związku ze zmianą przepisów prawnych dotyczących zasad naboru wniosków do programu „Dobry Start”  (300+) na rok szkolny 2021/2022 informujemy, że zgodnie z nimi wnioski można składać tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną przez:

 • Portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
 • bankowość elektroniczną,
 • portal PUE ZUS.

Nie będzie możliwości składania wniosków drogą tradycyjną - papierową.

Wnioski należy składać w terminie od 1 lipca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

Informacja

Data publikacji: 2021-05-27

Uprzejmie informujemy,  

 że w dniu  4 czerwca   2021 r. (piątek)

Gminny   Ośrodek   Pomocy Społecznej w Kościanie

                                                                      będzie nieczynny

Wspólnota AA oferuje spotkania online

Data publikacji: 2021-05-05

Wspólnota AA oferuje spotkania online tłumaczone na PJM oraz z napisami w języku polskim - w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej. Więcej informacji o AA oraz datach innych spotkań można znaleźć na stronie http://www.glusi-aa.pl

Informacja o powierzeniu grantu

Data publikacji: 2021-04-29

Załączniki:

 1. Informacja o powierzeniu grantu (plik pdf 448KB)

Terminy przelewów bankowych w II kwartale 2021 r.

Data publikacji: 2021-04-14

 

Rodzaj świadczenia

 

 

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

 

Świadczenia wychowawcze (500+)

 

20.04.2021

 

20.05.2021

 

18.06.2021

 

Świadczenia rodzinne

 

26.04.2021

 

26.05.2021

 

25.06.2021

 

Fundusz alimentacyjny

 

26.04.2021

 

26.05.2021

 

25.06.2021

 

Zasiłki stałe  z pomocy społecznej

 

29.04.2021

 

28.05.2021

 

29.06.2021

MASECZKI JEDNORAZOWE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Data publikacji: 2021-04-07

W ślad za decyzją Wojewody Wielkopolskiego o przekazaniu samorządom powiatu kościańskiego zapasów jednorazowych maseczek z Rządowej  Agencji  Rezerw Materiałowych z uwagi na obserwowany wzrost zakażeń w regionie Gmina Kościan otrzymała 65000 maseczek.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kościan informuje mieszkańców o możliwości odbioru maseczek jednorazowych. Można zgłaszać się indywidualnie bądź jako przedstawiciele środowiska, którzy w sposób zwyczajowy rozprowadzą maseczki wśród mieszkańców wsi.

 

UWAGA!

Odbiór maseczek jednorazowych może nastąpić po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

 

Wyznaczone kontakty telefoniczne do wydawania maseczek:

1/ Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Kościan, tel. 722-323-142;

2/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, tel. 65-512-35-43;

czynne od wtorku do piątku w godz. 7:30 do 15:00 oraz w poniedziałki w godz. 8:00 do 17:00.

 

Stosujmy się do zasad reżimu sanitarnego! Dbajmy o siebie i innych!

Załącznik nr 1Załącznik nr 2Załącznik nr 3

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Data publikacji: 2021-04-07

Załącznik nr 2Załącznik nr 3

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 (plik pdf 114KB)

Świąteczne życzenia

Data publikacji: 2021-04-01

Świąteczne życzenia
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...