Internetowy serwis informacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie 2014-08-21
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Akcja zima
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Europejski Fundusz Społeczny
      Karta Dużej Rodziny
      Działania na rzecz Seniorów
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przemoc
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      Kontakt
Sierpień 2014
  Aktualności

Kurs „Obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego” w ramach projektu „EFS szansą dla mnie!”

2014-08-05

Wczoraj rozpoczął się kolejny kurs zawodowy pn. „Obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego” prowadzony w ramach projektu „EFS szansą dla mnie!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie. Szkolenie prowadzone jest przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kościanie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lesznie a wśród uczestników są 2 osoby rekrutowane do projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie. Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych. Kursanci uczestniczą w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych. Szkolenie trwać będzie do 18.08.2014 r. i zakończy się egzaminem.
Projekt systemowy „EFS szansą dla mnie!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
FUNDUSZ ALMENTACYJNY – NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2014/2015

2014-07-22

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.
ZASIŁEK RODZINNY – NOWY OKRES ZASIŁKOWY

2014-07-22

ZASIŁEK RODZINNY – NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2014/2015

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
Wykonywanie zaproszeń na dożynki gminne

2014-07-17

Wczoraj tj. 16 lipca br. w świetlicy w Starym Luboszu odbyły się kolejne zajęcia artystyczne. Grupa członkiń tamtejszego Klubu Seniora wyraziła chęć pomocy przy tworzeniu dekoracji dożynkowych. Środowe spotkanie obejmowało wykonywanie kartek okolicznościowych, które przeznaczone zostaną na zaproszenia na dożynki. Warsztaty prowadzone są przez pracownika socjalnego Panią Kamilę Kuczyńską w ramach programu dla seniorów pn. „Jesień życia – radość bycia”. Podczas kolejnych zajęć tworzone będą dekoracje na stoły.
Kurs komputerowy I i II stopnia w ramach projektu "EFS szansą dla mnie!"

2014-07-17

W poniedziałek 14.07.2014 r. rozpoczął się kurs komputerowy dla
uczestników projektu systemowego "EFS szansą dla mnie!" współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W kursie
bierze udział 11 osób z czego 3 osoby rekrutowane do projektu przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy
mają możliwość zapoznania się z obsługą komputera, edytorem tekstu Word,
arkuszem kalkulacyjnym Excel, programem Power Point oraz Internetem. Kurs
trwać będzie do 23.07.2014 r. i zakończy się egzaminem. Firmą świadczącą
usługę szkoleniową jest Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia
Leszno a zajęcia odbywają się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Kościanie
przy ul. Dworcowej 2.
Kurs prowadzony jest w ramach projektu "EFS szansą dla mnie!" realizowanego
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w partnerstwie z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

2014-07-16

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. To
system zniżek dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych,
jak i w firmach prywatnych. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Zostań partnerem Karty Dużej RodzinySzkatułki z muszli

2014-07-11

W minioną środę w świetlicy wiejskiej w Starym Luboszu odbyły się kolejne zajęcia artystyczne z cyklu "Twórczy Senior" zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kościanie. Uczestniczkami spotkania były członkinie tamtejszego Klubu Seniora. Na zajęciach panie wykonywały szkatułki i pudełka przy użyciu kartonowych pudełek oraz muszli. Zajęcia poprowadzone zostały w ramach programu "Jesień życia - radość bycia".
Kolejne zajęcia zaplanowano na 16.07.2014 r.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Informacja o warsztatach twórczych

2014-07-11

Informacja o zajęciach z cyklu „Twórczy Senior”, które odbędą się w Klubie Seniora w Starym Luboszu. (…) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Informacja o warsztatach twórczychWarsztaty zarządzania budżetem domowym w ramach projektu "EFS szansą dla mnie!"

2014-07-03

W dniu 01 lipca 2014 r. część uczestników projektu rozpoczęła udział w warsztatach "Zarządzanie budżetem domowym". Celem 25-godzinnych zajęć jest opanowanie określonych umiejętności z zakresu planowania budżetu domowego, kontrolowania wydatków, efektywnego oszczędzania a także radzenia sobie w trudnych sytuacjach finansowych. Zajęcia odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 i trwać będą do 04 lipca br. Firmą świadczącą usługę szkoleniową jest Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Leszno.
Warsztaty prowadzone są w ramach Zadania Aktywna Integracja projektu "EFS szansą dla mnie!" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.

W ramach aktywnej integracji realizowany jest obecnie także kurs języka angielskiego, w którym biorą udział trzy osoby uczestniczące w projekcie.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Fotorelacja z warsztatów "Twórczy Senior"

2014-07-03

W załączeniu dokumentacja zdjęciowa z warsztatów artystycznych z udziałem członkiń Klubów Seniora w Racocie i Starym Luboszu.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Informacja o warsztatach twórczych

2014-07-03

Informacja o zajęciach z cyklu „Twórczy Senior”, które odbędą się w Klubie Seniora w Starym Luboszu. (…) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Informacja o warsztatach twórczychInformacja o warsztatach twórczych

2014-07-03

Informacja o zajęciach z cyklu „Twórczy Senior”, które odbędą się w Klubie Seniora w Starym Luboszu. (…) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Informacja o warsztatach twórczychPunkt informacyjny WKU

2014-07-02

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Relacja ze spotkania plenerowego "Dzień Rodzicielstwa Zastępczego połączony z piknikiem rodzinnym dla klientów GOPS w Kościanie"

2014-07-02

We wtorek 24 czerwca 2014 r. w godzinach od 15.30 do 19.30 na terenie Ośrodka "Wodnik" w Nowym Dębcu odbyło się spotkanie plenerowe "Dzień Rodzicielstwa Zastępczego połączony z piknikiem rodzinnym dla klientów GOPS w Kościanie" adresowane do uczestników projektu systemowego "EFS szansą dla mnie!" oraz członków ich rodzin. Projekt ten jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie... (czyt. całość w załączniku).


Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Karta Dużej Rodziny

2014-06-25

Informujemy, że w dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ), które określają zasady przyznawania rodzinom wielodzietnym Kart Dużej Rodziny. Oba akty weszły w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, z co najmniej trójką dzieci.
Karta Dużej Rodziny umożliwi korzystanie ze zniżką z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Lista miejsc i wysokość zniżek będzie na bieżąco aktualizowana na stronie: www.rodzina.gov.pl
Miejsca, w których będą przysługiwać zniżki zostaną oznaczone specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka:
- rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio,
- dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 r. ż.,
- osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta przyznawana jest niezależnie od dochodu rodziny.
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny wraz z dokumentami potwierdzającymi stanowienie rodziny wielodzietnej (do wglądu) można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie pokój nr 8 w godzinach urzędowania Ośrodka:
- w poniedziałki od 8:00 do 17:00,
- od wtorku do piątku od 7:30 do 15:15.


Więcej informacji na stronie :
- www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/informacje/
- www.rodzina.gov.pl

Udane wojaże Seniorów z Turwi

2014-06-17

Na tygodniowy pobyt nad morze wybrała się 50-osobowa grupa członków a także przyjaciół Klubu Złotej Jesieni z Turwi. Zamieszkaliśmy w pensjonacie Oskar w Ustroniu Morskim. Właściciele zadbali o obfite i smaczne posiłki a także stworzyli rodzinną atmosferę. Celem naszym było nie tylko odpoczywać ale poznać nieznane okolice. Zwiedziliśmy Ogrody w Dobrzycy, Kołobrzeg a także kurorty nadmorskie od Kołobrzegu aż do Świnoujścia. Było co podziwiać. Każda miejscowość to nie tylko morze, plaże ale także ciekawe zabytki związane z historią polskiego wybrzeża. Każdy dzień naszego pobytu to nowe wrażenia.
Gospodarze przygotowali wspaniałą biesiadę “z grajkiem” oraz wieczór pożegnalny z kiełbaską z grila, na którym zaprezentował się zespół Turewianki. Tańce, śpiewy, wspólna zabawa, uśmiech i radość towarzyszyły wszystkim. Spełniły się marzenia Seniorów, o które zabiegaliśmy przez 7 lat. Pobyt w Ustroniu Morskim będziemy długo wspominać a większość wycieczkowiczów postanowiła powtórzyć wyjazd w roku następnym.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Informacja o warsztatach twórczych

2014-06-13

Informacja o zajęciach z cyklu „Twórczy Senior”, które odbędą się w Klubach Seniora w Racocie oraz Starym Luboszu. (…) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Informacja o warsztatach twórczychWarsztaty "Twórczy Senior"

2014-06-13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie realizuje program pn.
"Jesień życia - radość bycia" w ramach którego zaplanowano szereg zajęć i warsztatów. Największym powodzeniem cieszą się zajęcia z cyklu "Twórczy Senior". W miniony poniedziałek i środę podczas kolejnych już zajęć członkinie Klubów Seniora z Racotu oraz Starego Lubosza rozwijały swoje umiejętności artystyczne. Warsztaty na "Orliku" obejmowały dopracowywanie wazonów z papierowej wikliny oraz malowanie wszystkich wykonanych prac.
Uczestniczki zajęć w Starym Luboszu tworzyły drzewka z przygotowanych wcześniej pojedynczych kwiatków z krepiny.
Kolejne terminy zajęć zaplanowano na 16.06.2014 r. w sali na terenie kompleksu sportowego "Orlik" w Racocie oraz 18.06.2014 r. w świetlicy wiejskiej w Starym Luboszu.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Aktywne członkinie Klubów Seniora w Racocie i Starym Luboszu

2014-06-06

W tym tygodniu odbyły się kolejne warsztaty artystyczne adresowane do Seniorów. W poniedziałek podczas spotkania na „Orliku” członkinie Klubu Seniora z Racotu z tektury i papierowych rurek tworzyły wazony. Wczoraj z kolei panie z Klubu Seniora ze Starego Lubosza formowały pojedyncze elementy z krepiny, z których podczas kolejnych zajęć powstaną kwiatowe drzewka. Zajęcia z seniorami realizowane są w ramach programu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie pn. „Jesień życia – radość bycia”.
Kolejne terminy zajęć zaplanowano na poniedziałek 09.06.2014 r. w sali na terenie kompleksu sportowego „Orlik” w Racocie oraz w środę 11.06.2014 r. w świetlicy wiejskiej w Starym Luboszu.
Informacja o warsztatach twórczych

2014-06-06

Informacja o zajęciach z cyklu „Twórczy Senior”, które odbędą się w Klubach Seniora w Racocie oraz Starym Luboszu. (…) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Informacja o warsztatach twórczychWarsztaty artystyczne dla Seniorów

2014-06-02

Informacja o zajęciach z cyklu „Twórczy Senior”, które odbędą się w Klubie Seniora w Racocie oraz Starym Luboszu. (…) czyt. całość w załączniku.


Dołączone pliki:

1) Warsztaty artystyczne dla SeniorówWarsztaty psychologiczne w ramach projektu "EFS szansą dla mnie!"

2014-06-02

W ramach projektu systemowego "EFS szansą dla mnie!" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniach
26-29.05.2014 r. odbywały się warsztaty psychologiczne, będące jednym z instrumentów aktywnej integracji. Głównym ich celem było podniesienie samooceny, dostrzeżenie mocnych i słabych stron, nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz rozwiązywania konfliktów. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Warsztaty psychologiczne w ramach projektuWarsztaty artystyczne dla Seniorów

2014-05-23

Informacja o zajęciach z cyklu „Twórczy Senior”, które odbędą się w Klubie Seniora w Starym Luboszu. (…) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Warsztaty artystyczne dla SeniorówDziałania na rzecz rodziny

2014-05-21

Stowarzyszenie „Centrum rozwoju Gminy Kościan”
we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Kościanie oraz Gminą Kościan

realizuje projekt

„Sięgnij po wsparcie – rozwój specjalistycznych form pomocy rodzinie”
adresowany do mieszkańców Gminy Kościan

Celem projektu jest prowadzenie działań mających na celu
wsparcie i wzmocnienie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W ramach projektu proponujemy:
● BEZPŁATNE PORADNICTWO:
PRAWNE, PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE, RODZINNE
● WARSZTATY WZMACNIAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE DLA RODZICÓW
● WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Bliższe informacje dotyczące porad udzielanych przez specjalistów oraz warsztatów można uzyskać
w siedzibie GOPS w Kościanie przy ul. Młyńskiej 15 pokój nr 6 lub pod nr tel. 65 512 35 43 wew. 22

Projekt realizowany jest od maja do listopada 2014 r.

Projekt „Sięgnij po wsparcie – rozwój specjalistycznych form pomocy rodzinie” współfinansowany jest przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

www.koscian.gopsinfo.pl
www.crgkoscian.wki.pl
Zaproszenie na warsztaty

2014-05-21

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców
na bezpłatne Warsztaty z zakresu umiejętności wychowawczych,
które odbędą się w środę 28.05.2014 r. o godz. 15.30 w Świetlicy Wiejskiej w Kurzej Górze
oraz o godz. 17.30 w Sali multimedialnej w Gimnazjum w Racocie

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Gminy Kościan” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie oraz Gminą Kościan.

Projekt „Sięgnij po wsparcie – rozwój specjalistycznych form pomocy rodzinie” współfinansowany jest przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
Poradnictwo indywidualne

2014-05-21

Informujemy, iż w bieżącym miesiącu rozpocznie się poradnictwo indywidualne, które świadczone będzie w ramach projektu
„Sięgnij po wsparcie – rozwój specjalistycznych form pomocy rodzinie” współfinansowanego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z bezpłatnego poradnictwa:
- prawnego
- psychologicznego
- pedagogicznego
- rodzinnego
prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie p. Kamilą Kuczyńską, nr tel. 65 512 35 43 wew. 22.

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Gminy Kościan” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie oraz Gminą Kościan.
Tworzenie przedmiotów dekoracyjnych z papierowej wikliny

2014-05-20

W dniu wczorajszym uczestniczki racockiego Klubu Seniora spotkały się na "Orliku" by kontynuować wyplatanie dekoracji z papierowej wikliny. Panie kończyły rozpoczęte na poprzednich zajęciach koszyki oraz uczyły się wyplatania wianków. Warsztaty artystyczne umożliwiają rozwijanie zdolności twórczych jak również są okazją do spotkania się i wspólnych rozmów. Zajęcia zorganizowane zostały w ramach adresowanego do seniorów programu "Jesień życia - radość bycia". Kolejne warsztaty zaplanowano na 02.06.2014 r.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Warsztaty artystyczne w Klubie Seniora w Starym Luboszu

2014-05-15

Fotorelacja z zajęć "Twórczy Senior" przeprowadzonych w Klubie Seniora w Starym Luboszu.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Wyplatanie z papierowej wikliny w Klubie Seniora w Racocie

2014-05-15

W poniedziałek 12 maja 2014 roku odbyły się kolejne warsztaty artystyczne organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.
Zajęcia odbyły się na "Orliku" w Racocie a tematem przewodnim było wyplatanie z papierowej wikliny. Podczas warsztatów członkinie Klubu Seniora w Racocie uczyły się tworzyć niezwykłe ozdoby przy wykorzystaniu minimalnych
środków: gazety kleju i nożyczek. Kolejne zajęcia podczas których wyplatane będą dekoracje odbędą się 19.05.2014 r.
Warsztaty zorganizowane zostały w ramach adresowanego do seniorów programu "Jesień życia - radość bycia".

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Warsztaty artystyczne dla Seniorów

2014-05-15

Informacja o zajęciach z cyklu „Twórczy Senior”, które odbędą się w Klubie Seniora w Racocie. (…) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Warsztaty artystyczne dla SeniorówInformacja o prelekcji dotyczącej ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych

2014-05-15

Informacja o spotkaniu z cyklu „Aktywny Senior”, które odbędzie się w Klubie Seniora w Racocie. (…) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Informacja o prelekcji dotyczącej ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych"Metody działania oszustów - jak się przed nimi ustrzec" - prelekcja w Klubie Seniora w Kurzej Górze

2014-05-09

W minioną środę tj. 07.05.2014 r. odbyło się spotkanie z cyklu "Bezpieczny Senior". Uczestnikami spotkania byli członkowie Klubu Seniora w Kurzej Górze a poprowadził je funkcjonariusz Komedy Powiatowej Policji w Kościanie sierż. sztab. Pan Mariusz Wojciechowski. Tematem przewodnim były metody działania kieszonkowców i oszustów oraz jak się przed nimi ustrzec.
Omówiono sposoby działania domokrążców, fałszywych inkasentów oraz osób podających się za wnuczka bądź innego członka rodziny. Przedstawiono także sytuacje dotyczące kradzieży czy zgubienia dokumentów oraz co zrobić, kiedy przydarzy się podobna sytuacja. Uczestnicy dowiedzieli się również jak postępować w sytuacjach, które wydają się być podejrzane. Drugi blok prelekcji dotyczył przepisów o ruchu drogowym w zakresie kierowania rowerem oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Seniorzy podzielili się swoimi doświadczeniami oraz wątpliwościami w zakresie korzystania ze ścieżek rowerowych. Na zakończenie prelegent udzielał odpowiedzi na indywidualne pytania seniorów. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali ulotki informacyjne oraz opaski odblaskowe.
Prelekcja zorganizowana została przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie w ramach adresowanego dla seniorów programu "Jesień życia - radość bycia".

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Warsztaty artystyczne dla Seniorów

2014-05-09

Informacja o zajęciach z cyklu „Twórczy Senior”, które odbędą się w Klubie Seniora w Racocie. (…) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Warsztaty artystyczne dla SeniorówPrelekcja dotycząca metod działania oszustów i kieszonkowców

2014-05-06

Informacja o spotkaniu z cyklu „Bezpieczny Senior”, które odbędzie się w Klubie Seniora w Kurzej Górze. (…) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Prelekcja dotycząca metod działania oszustów i kieszonkowców„Sięgnij po wsparcie – rozwój specjalistycznych form pomocy rodzinie”

2014-04-25

Rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Sięgnij po wsparcie – rozwój specjalistycznych form pomocy rodzinie”, który napisany został w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację programu: Specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem.
Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Gminy Kościan” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie oraz Gminą Kościan.
Celem projektu jest prowadzenie działań mających na celu wsparcie i wzmocnienie rodzin dotkniętych kryzysem poprzez możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa specjalistycznego, udziału w warsztatach wzmacniających umiejętności wychowawcze dla rodziców oraz warsztatach dla dzieci i młodzieży. (…) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) „Sięgnij po wsparcie – rozwój specjalistycznych form pomocy rodzinie”Zakończenie warsztatów decoupage w Klubie Seniora w Racocie

2014-04-25

W bieżącym miesiącu zakończył się cykl warsztatów decoupage, które prowadzone były dla członkiń Klubu Seniora w Racocie. Grupa uczestniczek spotykała się na cotygodniowych zajęciach od 17.03.2014 r. do 07.04.2014 r.
W tym okresie panie zapoznały się ze sposobami ozdabiania przedmiotów szklanych i drewnianych z wykorzystaniem motywu serwetkowego a także metody postarzania przedmiotów. Zajęcia odbywały się w sali na terenie kompleksu sportowego "Orlik" w Racocie. Czas poświęcony na warsztaty nie był czasem straconym. Panie rozwinęły swoje umiejętności i zainteresowania, co najpełniej oddaje zamieszczona galeria zdjęć.
W maju rozpoczynamy kolejne warsztaty - ozdoby z papierowej wikliny.
Zajęcia realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie w
ramach programu dla seniorów pn. "Jesień życia - radość bycia".

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

   Zobacz także: Aktualności - archiwum (37-351 z 351)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Druki
      Świadczenia rodzinne
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Karta Dużej Rodziny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan, tel. (65)512-07-26, tel./faks: (65)512-35-43

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji