Internetowy serwis informacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie 2016-12-05
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Akcja zima
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Projekt EFS "Tęcza"
      Europejski Fundusz Społeczny
      Karta Dużej Rodziny
      Działania na rzecz Seniorów
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przemoc
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      Kontakt
Grudzień 2016
  Aktualności

Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Tęcza"

2016-12-05

W dniu 27 listopada 2016 r. zakończyły się warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu "Tęcza", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W warsztatach uczestniczyła 10-osobowa grupa dzieci i młodzieży. Warsztaty psychoedukacyjne miały na celu ukazywanie prawidłowych wzorców w relacjach społecznych oraz budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz każdego dnia zajęć mieli zapewniony poczęstunek. Spotkania odbywały się w Ośrodku Kształcenia w Kościanie przy ul. Dworcowej 2.Projekt "Tęcza" jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1.Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Warsztaty psychologiczne dla rodziców

2016-12-05

W ramach projektu "Tęcza" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniach 25, 27, 28 i 29.11.2016 r.odbywały się warsztaty psychologiczne dla rodziców. Celem warsztatów było podnoszenie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych. Spotkania miały charakter teoretyczno - ćwiczeniowy m.in. z zakresu komunikacji, rozwiązywania konfliktów, wzajemnych oddziaływań w rodzinie. Program obejmował 24 godziny szkoleniowe. Uczestnikami zajęć było 8 osób biorących udział w projekcie. Wszystkie osoby otrzymały materiały szkoleniowe.Realizatorem warsztatów był Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Leszno, natomiast zajęcia odbywały się w Ośrodku Kształcenia przy ul. Dworcowej 2 w Kościanie.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
IV Igrzyska Trzeciego Wieku w Racocie

2016-12-01

W sobotę, 19 listopada 2016 roku, w hali sportowej w Racocie odbyły się IV Igrzyska Trzeciego Wieku, które zorganizowali Szkolny Klub Sportowy Jantar w Racocie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie przy pomocy nauczycieli i młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Racocie. Impreza rozpoczęła się zgodnie z ceremoniałem olimpijskim. Flagę olimpijską na maszt wciągnęli olimpijczycy wioślarz Grzegorz Nowak i hokeista na trawie Zbigniew Rachwalski, pochodnię z ogniem olimpijskim wniósł dwukrotny złoty medalista olimpijski w wioślarstwie Tomasz Kucharski. Uczestnikami imprezy byli podopieczni stowarzyszeń oraz instytucji działających na rzecz osób starszych z powiatów kościańskiego i leszczyńskiego. Gośćmi imprezy byli m.in. Starosta Kościański, włodarze Miasta i Gminy Kościan, a także złoty medalista olimpijski w wioślarstwie Michał Jeliński i przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu olimpijczyk w hokeju na trawie - Mariusz Kubiak. W "Igrzyskach" wzięło udział ponad 400 osób m.in. seniorzy i słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Kościana, Krzywinia, Czempinia, Śmigla, Turwi, Wyskoci, Widziszewa, Racotu, Starego i Nowego Lubosza, Starych Oborzysk, Darnowa, Kurzej Góry, Łagiewnik, Kiełczewa, Kokorzyna, Choryni, Leszna, Wschowy. Impreza miała na celu integrację poprzez wspólny udział w grach i zabawach o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Każdy uczestnik miał do zaliczenia 5 konkurencji, w których liczył się tylko udział, a nie osiągnięty wynik. Ponadto podczas imprezy 8-osobowe reprezentacje seniorów z Gminy Kościan wzięły udział w turniejowych zmaganiach rzutów do kosza, strzałów na minibramkę i rzutów do celu. Zwyciężyła drużyna z Klubu Seniora z Wyskoci, wyprzedzając Racot i Kokorzyn. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w losowaniu nagród rzeczowych ufundowanych przez organizatorów i sponsorów. Na koniec odbył się pokazowy mecz piłkarski, w którym udział wzięły dwie drużyny złożone z olimpijczyków i samorządowców. W czasie trwania imprezy można było nabyć losy loterii fantowej, z której dochód zostanie przekazany na cele charytatywne. Tegoroczne "Igrzyska" uzyskały dofinansowanie ze środków Powiatu Kościańskiego i Fundacji LOTTO "Milion marzeń". Pomocy finansowej udzieliła ponadto Gmina Kościan poprzez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Nadleśnictwo Kościan, a rzeczowej samorządowcy z terenu powiatu kościańskiego oraz firmy: EuroComfort Leszno, Bejot Manieczki, Hermes Włoszakowice, Magik Pianowo, Danko Choryń. (md)

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Warsztaty decoupage dla Seniorów

2016-12-01

W minionym poniedziałek w Klubie Seniora "Złota Jesień" w Racocie odbyły się kolejne warsztaty artystyczne z cyklu decoupage. W technice tej mamy do czynienia z trzema podstawowymi etapami: przygotowanie podkładu, naklejanie, lakierowanie. Podczas poniedziałkowych zajęć uczestniczki tworzyły bazę czyli przygotowywały szklane powierzchnie pod klejenie pokrywając je podkładem oraz farbą. Kolejne zajęcia obejmować będą naklejanie motywu techniką serwetkową. Warsztaty rękodzieła artystycznego prowadzone są w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie programu "Jesień życia - radość bycia".

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
„Nie bądź obojętny” Apel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

2016-11-14

Dołączone pliki:

1) ApelINFORMACJA

2016-11-14

Punkt Pomocy Żywieniowej w Kościanie, mieszczący się przy ulicy Szpitalnej 7a, wznowił swoją działalność. Codziennie w południe, od poniedziałku do piątku, wydawana jest tam gorąca zupa oraz pieczywo. Po ciepły posiłek może się zgłosić każdy, kto tego potrzebuje.
Apel do mieszkańców Gminy Kościan

2016-11-14

MIESZKAŃCY
GMINY KOŚCIAN


Zbliża się zima, czas, w którym szczególną opieką należy otoczyć osoby, które z różnych względów często niezależnych od siebie, nie są w stanie zapewnić sobie bezpiecznych warunków egzystencji.
W okresie zimowym grupami szczególnie wrażliwymi są osoby samotnie mieszkające, starsze, niesamodzielne, niepełnosprawne, bezdomne.
W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o współpracę z pracownikami socjalnymi i szczególne zwrócenie w tym czasie uwagi na osoby, które potrzebują pomocy, aby przetrwać bezpiecznie okres zimowy.
W razie niepokojących sygnałów proszę o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.

Telefon:
65 512 35 43
65 512 07 26


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
Bożena Lewińska


Projekt partnerski „Tęcza”

2016-11-08

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie przystąpił do realizacji projektu partnerskiego „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem wiodącym projektu jest Powiat Kościański (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie). Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Gmina Miejska Kościan (Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie), Gmina Kościan (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie), Gmina Śmigiel (Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu), KOSS Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna. Przedmiotem projektu będzie realizacja działań z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z zakresu dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych. (…) czyt. całość w załączniku.
Dołączone pliki:

1) Projekt partnerski „Tęcza”Najstarszy mieszkaniec Gminy Kościan obchodzi swoje 102 Urodziny

2016-11-08

7 listopada 2016 r. Pan Edward Matczak z Widziszewa obchodził Jubileusz 102 Urodzin. To najstarszy mieszkaniec naszej gminy. Z tej okazji Wójt Gminy Kościan - Pan Andrzej Przybyła wraz z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie - Panią Bożeną Lewińską w celu złożenia najlepszych życzeń: pomyślności, zdrowia oraz pogody ducha odwiedzili Pana Edwarda. Tego szczególnego dnia nie zabrakło również kwiatów, okolicznościowego upominku oraz tortu dla dostojnego Jubilata. Panu Edwardowi Matczakowi życzymy kolejnych spokojnych, pogodnych lat, dobrego zdrowia oraz szczęścia w rodzinnym gronie.
Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Drugie życie słoika - warsztaty artystyczne w racockim Klubie Seniora

2016-11-08

W dniu wczorajszym tj. 7 października br. w sali "Zacisze" w Racocie odbyły się kolejne zajęcia artystyczne z cyklu "Twórczy Senior" zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kościanie w ramach programu "Jesień życia - radość bycia". Uczestniczkami spotkania były członkinie racockiego Klubu Seniora. Na zajęciach panie poznały kreatywne propozycje na powtórne zagospodarowanie słoika, z którego przy użyciu dekoracyjnych materiałów można prosto i szybko zrobić świecznik. Podczas zajęć powstały niepowtarzalne świeczniki, które mogą stanowić dekorację stołu czy parapetu.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Jesienne ekodrzewka - warsztaty międzypokoleniowe

2016-10-27

W miniony poniedziałek 24 października 2016 r. w sali "Zacisze" w Racocie dbyły się warsztaty międzypokoleniowe, podczas których Seniorki wraz z wnukami tworzyły jesienne ekodrzewka z nakrętek po butelkach plastikowych. Na zajęcia przybyła liczna grupa uczestników a wśród nich jedna czteropokoleniowa rodzina. W pierwszej kolejności dzieci z pomocą babć wykonywały szablon drzewa. Następnie wybierane były nakrętki w kolorach jesieni, które potem dzieci przyklejały do drzewek. To międzypokoleniowe spotkanie prowadzone było przez pracownika socjalnego GOPS Kościan p. Kamilę Kuczyńską a zrealizowane w ramach programu "Jesień życia - radość bycia". Mali uczestnicy dopytywali się o kolejne warsztaty, w związku z tym, zaplanowano już kolejne zajęcia artystyczne o tematyce bożonarodzeniowej.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Tworzenie kokard narodowych

2016-10-14

W miniony poniedziałek tj. 10 października br. w sali "Zacisze" w Racocie
zorganizowane zostały kolejne warsztaty artystyczne. Seniorki z Klubu "Złota
Jesień" wykonywały kokardy narodowe, które wręczane będą uczestnikom biorącym udział w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Warsztaty rękodzieła artystycznego realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.


Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Ozdoby z filcu - zajęcia twórcze dla Seniorów

2016-10-05

W dniu 3 października 2016 r. w Racocie odbyły się kolejne zajęcia artystyczne z cyklu "Twórczy Senior" organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kościanie. Uczestniczkami spotkania były członkinie Klubu Seniora "Złota Jesień" w Racocie. Były to już kolejne warsztaty z cyklu "Ozdoby z filcu". Wykonanie dekoracji z filcu to bardzo przyjemne i twórcze spędzanie czasu wolnego, o czym przekonały się uczestniczki warsztatów.
Zajęcia twórcze prowadzone są w ramach programu "Jesień życia - radość bycia".

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Debata społeczna "Decydujmy wspólnie"

2016-10-05

Wczoraj tj. 4 października 2016 r. w Sali Kościańskiego Ośrodka Kultury przy ul. Mickiewicza 11 odbyła się debata społeczna "Decydujmy wspólnie"
organizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie mł. insp.
Andrzeja Zakrzewskiego z udziałem władz powiatu kościańskiego. Celem było poznanie opinii i wymiana spostrzeżeń w zakresie poprawy bezpieczeństwa najstarszych mieszkańców powiatu kościańskiego. W debacie uczestniczyło 50 Seniorów z gminy Kościan. Debata rozpoczęła się od przedstawienia koncepcji działania Policji we współpracy ze środowiskiem oraz ogólnego stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu kościańskiego. Uczestnicy zostali poinformowani o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz mobilnej aplikacji "Moja Komenda". Kolejny etap spotkania stanowiło zadawanie pytań.
Poruszonych zostało wiele tematów nurtujących Seniorów.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

2016-09-30

Dołączone pliki:

1) Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych
   Zobacz także: Aktualności - archiwum (17-365 z 365)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Druki
      Świadczenia rodzinne
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Karta Dużej Rodziny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan, tel. (65)512-07-26, tel./faks: (65)512-35-43

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji