Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Szkolenia dla obywateli Ukrainy

Data publikacji: 2022-05-04

PlakatPlakatPlakat

Informacja

Data publikacji: 2022-04-15

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 15.04.2022r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie będzie czynny do godz. 13.00.

Świąteczne życzenia

Data publikacji: 2022-04-14

Terminy przelewów bankowych w II kwartale 2022 r.

Data publikacji: 2022-03-30

 

Rodzaj świadczenia

 

 

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

Świadczenia wychowawcze (500+)

20.04.2022

19.05.2022

21.06.2022

Świadczenia rodzinne

25.04.2022

25.05.2022

24.06.2022

Fundusz alimentacyjny

25.04.2022

25.05.2022

24.06.2022

Zasiłki stałe  z pomocy społecznej

28.04.2022

30.05.2022

28.06.2022

Z POWER-em do pracy!

Data publikacji: 2022-03-24

Plakat

Załączniki:

  1. Informacja o projekcie (plik pdf 191KB)

Pomoc dla Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-23

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. na osobę

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa daje możliwość obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL, przyznania pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

 

Aby otrzymać powyższą pomoc, osoby przebywające na terenie Gminy Kościan zobowiązane są złożyć wniosek o wypłatę świadczenia jednorazowego  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15,  który zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kościan został upoważniony do realizacji tego zadania.

 

Załączniki:

  1. Wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne (plik docx 41KB)

KOMUNIKAT DODATEK OSŁONOWY

Data publikacji: 2022-03-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie uprzejmie informuje, że świadczenia w formie dodatku osłonowego na wnioski złożone do dnia 31 stycznia 2022 r. zostaną wypłacone po otrzymaniu środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 31 marca 2022 r.

Informacja

Data publikacji: 2022-03-11

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, obywatele Ukrainy szukający azylu w Polsce potrzebują naszej pomocy. Uruchamiamy w GOPS Kościan zbiórkę artykułów pierwszej potrzeby dla uchodźców z Ukrainy. Tylko wspólne i skoordynowane działania mają szansę przynieść realne wsparcie dla obywateli Ukrainy, którzy pełni uzasadnionych obaw o życie i zdrowie swoje oraz najbliższych uciekają ze swojej ojczyzny. Prosimy, w miarę możliwości, o wsparcie i przyłączenie się do akcji.

 Aktualnie potrzebne są:

- żywność długoterminowa,

- ręczniki, pościele, koce, kołdry, poduszki, garnki, sztuce,  ręczniki, krzesła( 10 sztuk) , stoły ( 2 sztuki),  pralka, lodówka,

środki pielęgnacyjne i higieniczne, środki myjące do ciała, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, grzebienie i szczotki do włosów, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca, podpaski, pieluchy dziecięce, pieluchy dla dorosłych, ręczniki papierowe, ręczniki z mikrofibry.

Kontakt i miejsce zbiórki:        

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Młyńska 15 tel. 65 512-35-43 , tel. komórkowe 693 971 076, 693 972 145

Pomoc Ukraińcom

Data publikacji: 2022-03-04

Drodzy mieszkańcy Gminy Kościan, goście z Ukrainy! W związku z zaistniałą sytuacją pragnę przekazać kilka podstawowych informacji i adresów związanych z obecną sytuacją.

Procedura zgłaszania się uchodźców do gmin:

a) jeśli uchodźcy nie oczekują zapewnienia noclegu i wyżywienia wystarczy, że zgłoszą się w gminie i zarejestrują swój pobyt dłuższy niż 30 dni zgodnie obowiązującymi przepisami (Ustawa o ewidencji ludności) – tel. Urząd Gminy Kościan 65 512 10 01, e-mail: sekretariat@gminakoscian.pl

b) jeśli uchodźcy nie mają gdzie nocować i przebywać powinni zgłosić się do punktu recepcyjnego na Targach Poznańskich lub skontaktować się z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu (tel. 61 854 99 00) bądź Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (tel. 65 512 35 43), e-mail: gops@gopskoscian.pl

c) uchodźcy przebywający już pod opieką osób prywatnych, rodzin lub organizacji pozarządowych (które ten pobyt fundują) nie muszą się kontaktować z WCZK.

Równocześnie zwracamy się z apelem do mieszkańców Gminy Kościan:

  1. Prosimy osoby prywatne lub instytucje, które deklarują przyjęcie uchodźców w swoich domach lub placówkach, by zgłaszać ten fakt na tel. 722 323 142 (numer alarmowy Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Kościan) lub mailem sekretariat@gminakoscian.pl
  2. Punkt zbiórki darów dla Ukraińców w powiecie kościańskim został wyznaczony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Kościan ul. Gostyńska 38, tel. 65 511 01 66, e-mail: pcprkoscian@wp.pl
  3. Można wesprzeć Ukraińców finansowo, np. siepomaga.pl

W załączeniu lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym Ukraińcom. Uwaga – mają być tylko rzeczy nowe!

Więcej szczegółowych informacji na https://www.poznan.uw.gov.pl/informacje-dla-obywateli-ua

 

                                                                                     Wójt Gminy Kościan

                                                                                     /-/ Andrzej Przybyła

Lista potrzeb

Załączniki:

  1. Apel Ukraina (plik odt 9KB)

Informacja

Data publikacji: 2022-02-17

W związku z Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

w dniach od 21.02.2022 r. do 25.02.2022 r. w Urzędzie Gminy w Kościanie

 (wejście od ul. Łąkowej, II piętro, salka) w godz. od 8.00 do 9.00 można skorzystać

z bezpłatnej pomocy pracownika socjalnego i policjanta. Zapraszamy!

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŚCIANIE ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan Tel. (65) 511 01 66 e-mail: pcprkoscian@wp.pl

Data publikacji: 2022-02-14

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie
Powiatu Kościańskiego

- 2022 -

Załączniki:

  1. Baza teleadresowa (plik docx 31KB)

Terminy przelewów bankowych w I kwartale 2022 r.

Data publikacji: 2022-01-18

 

Rodzaj świadczenia

 

 

styczeń

 

luty

 

marzec

Świadczenia wychowawcze (500+)

19.01.2022

21.02.2022

21.03.2022

Świadczenia rodzinne

25.01.2022

25.02.2022

25.03.2022

Fundusz alimentacyjny

25.01.2022

25.02.2022

25.03.2022

Zasiłki stałe  z pomocy społecznej

28.01.2022

28.02.2022

28.03.2022

Informacja Wójta Gminy Kościan o możliwościach składania wniosku o dodatek osłonowy

Data publikacji: 2022-01-11

DODATEK OSŁONOWY

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w   Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie (tel. (65) 512-07-26; (65) 512-35-43) w dowolnym terminie,  w godzinach pracy Ośrodka ,maksymalnie do 31 października 2022  Wniosek można składać osobiście bądź elektronicznie. W takim przypadku wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź przesłanym za pomocą profilu zaufanego.

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

Przyznanie dodatku warunkowane jest dochodem na członka rodziny. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego miesięczny dochód nie może  przekraczać kwoty 2 100 złotych  oraz kwoty 1 500 złotych na osobę w gospodarstwach domowych wieloosobowych. Dochód ten wyliczany jest zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. W przypadku przekroczenia kwoty dochodu, dodatek wypłaca się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą przekroczony został przeciętny miesięczny dochód.

Wzór wniosku możliwy jest do pobrania na stronie internetowej Gminy Kościan bądź Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie .

 

 

                                                                                                                               Wójt Gminy Kościan

                                                                                                                               /-/ Andrzej Przybyła

Załączniki:

  1. Wniosek (plik pdf 175KB)

Informacja

Data publikacji: 2021-12-30

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.12.2021r. (piątek)

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

 będzie czynny do godz. 13.00

.

Świąteczne życzenia

Data publikacji: 2021-12-22

Życzenia

Informacja

Data publikacji: 2021-12-22

Uprzejmie informujemy,

że w dniu 7 stycznia  2022 r. (piątek)

Gminny   Ośrodek   Pomocy Społecznej w Kościanie

będzie nieczynny

Życzenia dla najstarszych mieszkańców Gminy Kościan

Data publikacji: 2021-12-16

Co roku przed świętami Bożego Narodzenia Wójt Gminy Kościan i Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie odwiedzali najstarszych mieszkańców naszej Gminy i składali Im życzenia świąteczno – noworoczne wraz z upominkiem.

 

Podobnie jak rok temu, w bieżącym roku w związku obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, życzenia wraz z upominkiem zostały przekazane Jubilatom przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

 

Życzenia i upominki zostały  przekazane dla 17 osób w wieku 90 lat (6 mężczyzn i 11 kobiet) oraz 14 osobom w wieku 95 i więcej lat (3 mężczyzn i 11 kobiet).

Wśród Jubilatów była mieszkanka naszej Gminy, która  w październiku br. obchodziła swoje 102 urodziny.

 

Jeszcze raz wszystkim Seniorom życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

 

Informacja

Data publikacji: 2021-12-10

Uprzejmie informujemy,  

 że w dniu  24   grudnia   2021 r. (WIGILIA)

Gminny   Ośrodek   Pomocy Społecznej w Kościanie

będzie nieczynny


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...