Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Studiuj bez barier w Poznaniu

Data publikacji: 2022-06-15

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wspólnie z poznańskimi uczelniami przygotował dla młodych ludzi z niepełnosprawnościami informator „Studiuj bez barier w Poznaniu”. Zawiera on informacje dotyczące wsparcia i udogodnień, które oferują młodym ludziom z niepełnosprawnościami poznańskie szkoły wyższe. Ponadto znalazły się w nim programy, ułatwiające aktywizację społeczną i zawodową oraz wyrównujące szanse osób z niepełnosprawnościami w dostępie do zdobycia wyższego wykształcenia. 

Załączniki:

  1. Informator (plik pdf 6973KB)
  2. Informacja (plik pdf 662KB)

Wyjazd z obywatelami Ukrainy

Data publikacji: 2022-06-13

W dniu 8 czerwca 2022 r.  Wójt Gminy Kościan oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zorganizowali wyjazd integracyjno – szkoleniowy dla 57 obywateli Ukrainy, mieszkających na terenie gminy Kościan.

Celem wyjazdu było miasto Wrocław i częściowe poznanie jego dorobku.

Szkoleniowy punkt wyjazdu zrealizowali wspaniali pracownicy z ramienia Komendanta Straży Miejskiej we Wrocławiu, st. inspektor, pan  Paweł Grabczewski oraz pani Iwona Kurzawa, przekazująca informacje  w języku ukraińskim.

Zaprogramowany cykl szkolenia był bardzo ciekawy m.in. poznanie historii budowy hali Stulecia, umieszczonej tam tzw. Iglicy, jak również zwiedzanie Japońskiego Ogrodu oraz fontanny multimedialnej.

Na zakończenie przekazu, wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od przedstawicieli Straży Miejskiej we Wrocławiu breloczki odblaskowe.

Zwiedzanie afrykarium – zoo, hali Stulecia, fontanny multimedialnej i innych obiektów zrobiło duże wrażenie na ukraińskich turystach.

Wspólnie spędzony czas w tym dniu przez obywateli Ukrainy z  inspektorem Urzędu Gminy Kościan oraz  pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie  miał szczególne znaczenie dla pogłębienia integracji.

 

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie

Szkolenia dla obywateli Ukrainy

Data publikacji: 2022-05-04

PlakatPlakatPlakat

Informacja

Data publikacji: 2022-04-15

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 15.04.2022r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie będzie czynny do godz. 13.00.

Świąteczne życzenia

Data publikacji: 2022-04-14

Terminy przelewów bankowych w II kwartale 2022 r.

Data publikacji: 2022-03-30

 

Rodzaj świadczenia

 

 

kwiecień

 

maj

 

czerwiec

Świadczenia wychowawcze (500+)

20.04.2022

19.05.2022

21.06.2022

Świadczenia rodzinne

25.04.2022

25.05.2022

24.06.2022

Fundusz alimentacyjny

25.04.2022

25.05.2022

24.06.2022

Zasiłki stałe  z pomocy społecznej

28.04.2022

30.05.2022

28.06.2022

Z POWER-em do pracy!

Data publikacji: 2022-03-24

Plakat

Załączniki:

  1. Informacja o projekcie (plik pdf 191KB)

Pomoc dla Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-23

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. na osobę

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa daje możliwość obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL, przyznania pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

 

Aby otrzymać powyższą pomoc, osoby przebywające na terenie Gminy Kościan zobowiązane są złożyć wniosek o wypłatę świadczenia jednorazowego  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15,  który zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kościan został upoważniony do realizacji tego zadania.

 

Załączniki:

  1. Wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne (plik docx 41KB)

KOMUNIKAT DODATEK OSŁONOWY

Data publikacji: 2022-03-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie uprzejmie informuje, że świadczenia w formie dodatku osłonowego na wnioski złożone do dnia 31 stycznia 2022 r. zostaną wypłacone po otrzymaniu środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 31 marca 2022 r.

Informacja

Data publikacji: 2022-03-11

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, obywatele Ukrainy szukający azylu w Polsce potrzebują naszej pomocy. Uruchamiamy w GOPS Kościan zbiórkę artykułów pierwszej potrzeby dla uchodźców z Ukrainy. Tylko wspólne i skoordynowane działania mają szansę przynieść realne wsparcie dla obywateli Ukrainy, którzy pełni uzasadnionych obaw o życie i zdrowie swoje oraz najbliższych uciekają ze swojej ojczyzny. Prosimy, w miarę możliwości, o wsparcie i przyłączenie się do akcji.

 Aktualnie potrzebne są:

- żywność długoterminowa,

- ręczniki, pościele, koce, kołdry, poduszki, garnki, sztuce,  ręczniki, krzesła( 10 sztuk) , stoły ( 2 sztuki),  pralka, lodówka,

środki pielęgnacyjne i higieniczne, środki myjące do ciała, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, grzebienie i szczotki do włosów, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca, podpaski, pieluchy dziecięce, pieluchy dla dorosłych, ręczniki papierowe, ręczniki z mikrofibry.

Kontakt i miejsce zbiórki:        

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Młyńska 15 tel. 65 512-35-43 , tel. komórkowe 693 971 076, 693 972 145

Pomoc Ukraińcom

Data publikacji: 2022-03-04

Drodzy mieszkańcy Gminy Kościan, goście z Ukrainy! W związku z zaistniałą sytuacją pragnę przekazać kilka podstawowych informacji i adresów związanych z obecną sytuacją.

Procedura zgłaszania się uchodźców do gmin:

a) jeśli uchodźcy nie oczekują zapewnienia noclegu i wyżywienia wystarczy, że zgłoszą się w gminie i zarejestrują swój pobyt dłuższy niż 30 dni zgodnie obowiązującymi przepisami (Ustawa o ewidencji ludności) – tel. Urząd Gminy Kościan 65 512 10 01, e-mail: sekretariat@gminakoscian.pl

b) jeśli uchodźcy nie mają gdzie nocować i przebywać powinni zgłosić się do punktu recepcyjnego na Targach Poznańskich lub skontaktować się z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu (tel. 61 854 99 00) bądź Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (tel. 65 512 35 43), e-mail: gops@gopskoscian.pl

c) uchodźcy przebywający już pod opieką osób prywatnych, rodzin lub organizacji pozarządowych (które ten pobyt fundują) nie muszą się kontaktować z WCZK.

Równocześnie zwracamy się z apelem do mieszkańców Gminy Kościan:

  1. Prosimy osoby prywatne lub instytucje, które deklarują przyjęcie uchodźców w swoich domach lub placówkach, by zgłaszać ten fakt na tel. 722 323 142 (numer alarmowy Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Kościan) lub mailem sekretariat@gminakoscian.pl
  2. Punkt zbiórki darów dla Ukraińców w powiecie kościańskim został wyznaczony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Kościan ul. Gostyńska 38, tel. 65 511 01 66, e-mail: pcprkoscian@wp.pl
  3. Można wesprzeć Ukraińców finansowo, np. siepomaga.pl

W załączeniu lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym Ukraińcom. Uwaga – mają być tylko rzeczy nowe!

Więcej szczegółowych informacji na https://www.poznan.uw.gov.pl/informacje-dla-obywateli-ua

 

                                                                                     Wójt Gminy Kościan

                                                                                     /-/ Andrzej Przybyła

Lista potrzeb

Załączniki:

  1. Apel Ukraina (plik odt 9KB)

Informacja

Data publikacji: 2022-02-17

W związku z Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

w dniach od 21.02.2022 r. do 25.02.2022 r. w Urzędzie Gminy w Kościanie

 (wejście od ul. Łąkowej, II piętro, salka) w godz. od 8.00 do 9.00 można skorzystać

z bezpłatnej pomocy pracownika socjalnego i policjanta. Zapraszamy!

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŚCIANIE ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan Tel. (65) 511 01 66 e-mail: pcprkoscian@wp.pl

Data publikacji: 2022-02-14

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie
Powiatu Kościańskiego

- 2022 -

Załączniki:

  1. Baza teleadresowa (plik docx 31KB)

Terminy przelewów bankowych w I kwartale 2022 r.

Data publikacji: 2022-01-18

 

Rodzaj świadczenia

 

 

styczeń

 

luty

 

marzec

Świadczenia wychowawcze (500+)

19.01.2022

21.02.2022

21.03.2022

Świadczenia rodzinne

25.01.2022

25.02.2022

25.03.2022

Fundusz alimentacyjny

25.01.2022

25.02.2022

25.03.2022

Zasiłki stałe  z pomocy społecznej

28.01.2022

28.02.2022

28.03.2022

Informacja Wójta Gminy Kościan o możliwościach składania wniosku o dodatek osłonowy

Data publikacji: 2022-01-11

DODATEK OSŁONOWY

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w   Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie (tel. (65) 512-07-26; (65) 512-35-43) w dowolnym terminie,  w godzinach pracy Ośrodka ,maksymalnie do 31 października 2022  Wniosek można składać osobiście bądź elektronicznie. W takim przypadku wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź przesłanym za pomocą profilu zaufanego.

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

Przyznanie dodatku warunkowane jest dochodem na członka rodziny. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego miesięczny dochód nie może  przekraczać kwoty 2 100 złotych  oraz kwoty 1 500 złotych na osobę w gospodarstwach domowych wieloosobowych. Dochód ten wyliczany jest zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. W przypadku przekroczenia kwoty dochodu, dodatek wypłaca się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą przekroczony został przeciętny miesięczny dochód.

Wzór wniosku możliwy jest do pobrania na stronie internetowej Gminy Kościan bądź Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie .

 

 

                                                                                                                               Wójt Gminy Kościan

                                                                                                                               /-/ Andrzej Przybyła

Załączniki:

  1. Wniosek (plik pdf 175KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...