ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

2023-03-28

Gmina Kościan po raz pierwszy przystępuje do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” –  edycja 2023, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100, z późn. zm.)

      lub

  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 będzie realizowany w dwóch formach::

 

 1. w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. w ramach pobytu całodobowego w domu pomocy społecznej.

 

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na jednego uczestnika wynosi:

 1. 210 godzin dla usług opieki wytchnnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
 2. 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

 

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów, wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

 

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

 

Program w imieniu Gminy Kościan realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z w/w formy wsparcia w 2023r. prosimy o dostarczenie kompletu wypełnionych i podpisanych dokumentów wraz z dołączoną kserokopią ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 , w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.15.

 

W przypadku pytań wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 65 512 35 43, wew. 22.

 

Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać osobę świadczącą usługi opieki wytchnieniowej pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w ust.7 pkt 1 i 2 Programu. Osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru osoby świadczącej opiekę  poprzez złożenie oświadczenia o wyborze wraz z informacją, iż spełnia ona wymogi kwalifikacyjne. W przypadku braku takiego wskazania wybór osoby dokonywany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.

 

Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie. Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” pochodzą z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
 2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.
 3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM
 4. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
 5. Klauzula informacyjna RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Załącznik nr 11 do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

 

Całkowita wartość projektu:  78.114,82 zł

Kwota dofinansowania projektu:  78.114,82 zł

 

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023r.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

 

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia (plik pdf 224KB)
 2. Karta pomiaru (plik pdf 141KB)
 3. Klauzula informacyjna (plik pdf 99KB)
 4. Klauzula informacyjna RODO (plik pdf 72KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Stroiki wielkanocne w Klubie Seniora Złotej Jesieni w Turwi

2023-03-27

W czwartek 23 marca br. w Bibliotece Filialnej w Turwi odbyły się warsztaty „Twórczy Senior” adresowane do członków Klubu Seniora. Wszystkie zainteresowane Panie mogły wziąć udział w warsztatach, których tematem przewodnim były stroiki wielkanocne. W pierwszej kolejności Seniorki przygotowały bazę stroików, którą stanowiły wierzbowe gałązki. Kolejno stroiki zostały przyozdobione elementami wiosenno-wielkanocnymi. Warsztaty poprowadzone zostały przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie w ramach programu pn. „Jesień życia – radość bycia”. Wykonane stroiki będą piękną dekoracją stołów podczas świątecznego spotkania Seniorów.

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

W oczekiwaniu na Wielkanoc - warsztaty twórcze w Klubie Seniora w Racocie

2023-03-23

            Seniorki z racockiego Klubu „Złota Jesień” rozpoczęły przygotowania do Świąt Wielkanocnych. W miniony poniedziałek tj. 20 marca 2023r. członkinie Klubu wyraziły zainteresowanie wykonaniem palm wielkanocnych z krepiny. Podczas warsztatów Panie poznały technikę tworzenia krepinowych krokusów i listków. Z elementów tych w czasie następnych zajęć powstaną piękne, świąteczne palmy. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach adresowanego do Seniorów programu „Jesień życia – radość bycia” a odbywały się w racockiej sali „Zacisze”.  Kolejne zajęcia zaplanowano na 28 marca 2023 r.

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Jubileusz 45-lecia Klubu Seniora „Złota Jesień” w Racocie

2023-03-23

Dnia 16 marca 2023r. Klub Seniora „Złota Jesień” z Racotu świętował Jubileusz 45-lecia utworzenia i działalności klubu.

Z okazji jubileuszu 45-lecia powstania Klubu Seniora „Złota Jesień” w Racocie składamy ustępującej Przewodniczącej Pani Genowefie Gellert serdeczne podziękowania za wieloletnią, owocną i pełną poświęcenia pracę na rzecz środowiska Seniorów.

Wyrazy uznania kierujemy także do całego Zarządu oraz Wszystkich Członków.

Podejmowane przez Państwa działania przyczyniły się do rozwoju naszej małej ojczyzny na przestrzeni lat, za to jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

Nowo wybranej Przewodniczącej Pani Małgorzacie Sobieraj serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślnej współpracy.

Wszystkim Członkom składamy życzenia satysfakcji i radości z aktywnego uczestnictwa w Klubie Seniora. Niech każdy Wasz dzień wypełnia ludzka życzliwość i wdzięczność a pogoda ducha i dobra energia nigdy Was nie opuszczają. Życzymy niesłabnących dobrych więzi, jakie przez lata tworzyliście i tworzycie, a także realizacji wszelkich zamierzeń i planów.

List gratulacyjnyZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych w Klubie Seniora w Turwi

2023-03-23

Klub Seniora Złotej Jesieni w Turwi rozpoczął cykl zajęć warsztatowych związanych z tworzeniem dekoracji wielkanocnych. Tematem pierwszych zajęć, które odbyły się 15 marca 2023r. było zapoznanie Pań z techniką tworzenia kwiatów, pręcików i listków z krepiny. Seniorki tworzyły kolorowe krokusy. Podczas kolejnych zajęć tj. 16 i 17 marca 2023r. Panie formowały palmy wielkanocne z przygotowanych wcześniej krepinowych elementów. Warsztaty twórcze odbywały się w Bibliotece Filialnej w Turwi a zorganizowane  zostały w ramach programu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie pn. „Jesień życia – radość bycia”.

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Kampania społeczna pn. „#Rozmawiaj#Reaguj”

2023-03-06

Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych!

Każdego roku tysiące dzieci pada ofiarą przemocy seksualnej. Skrzywdzone dziecko czuje strach i wstyd. A przecież to nie dzieci są winne. Winny jest sprawca, ale też każdy, kto wie - ale nie reaguje. Dziecko, które nie widzi wsparcia i pomocy z zewnątrz, nie widzi szans na ratunek.

Celem kampanii #Rozmawiaj#Reaguj jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie omawianego tematu.

Państwowej Komisji ds. Pedofilii zależy na tym, aby ten przekaz zapisał się w społecznej świadomości. Zdaniem jej członków, należy w większym stopniu zwrócić uwagę na dziecko, płynące od niego sygnały i nie lekceważenie tego, co jest przez nie zgłaszane.

Odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, można przenieść się na stronę kampanii, gdzie są umieszczone wskazówki, które mogą pomóc.

Jedno ze wskazań kampanii to: „Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj.

Warto pamiętać, że obojętność, lekceważenie tego problemu czy podzielanie fałszywych, stereotypowych przekonań przyczynia się do zwiększenia skali problemu.

Jeśli widzisz niepokojące zachowanie u dziecka – reaguj.

Zapytaj o pomoc specjalistę lub zadzwoń na bezpłatny i całodobowy numer telefonu 116 111 prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę lub numer telefonu 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

Nie bój się prosić o wsparcie - podejrzenie przestępstwa wykorzystania seksualnego dziecka możesz zgłosić Państwowej Komisji telefonicznie lub pisemnie, dane znajdziesz na stronie www.pkdp.gov.pl

 

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 3099KB)
 2. Plakat (plik pdf 3140KB)
 3. Plakat (plik pdf 3141KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2023-02-13

W związku z Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

w dniach 21.02.2023 r. i 23.02.2023 r.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie

 (wejście od ul. Łąkowej, I piętro, pokój nr 3) w godz. od 9 do 10

można skorzystać z bezpłatnej pomocy pracownika socjalnego i policjanta. Zapraszamy!

Ikonka symbolizująca artykuł

1 marca 2023r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON

2023-02-09

Załączniki:

 1. Program "Aktywny Samorząd" (plik docx 36KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Jubileusz 45-lecia Klubu Seniora „Złota Jesień” w Nowym Luboszu

2023-01-27

Dnia 21 stycznia 2023 r. Klub Seniora „Złota Jesień” z Nowego Lubosza świętował Jubileusz 45-lecia powstania klubu.

Z tej okazji składamy Przewodniczącemu Panu Tadeuszowi Kozica, całemu Zarządowi oraz wszystkim członkom podziękowania i wyrazy uznania za bogatą działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Podejmowane przez Państwa działania przyczyniły się do rozwoju naszej małej ojczyzny na przestrzeni lat, za to jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

Życzymy satysfakcji i radości z aktywnego uczestnictwa w Klubie Seniora, dalszych sukcesów w podejmowanych inicjatywach, nieustającej radości życia i dużo siły, by każdego dnia stawiać kolejny krok i ruszać zawsze z uśmiechem naprzód.

 

Jubileusz

Załączniki:

 1. Jubileusz (plik pdf 100KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku

2023-01-25

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, będą mogły otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wnioski będzie można składać po opublikowaniu wzoru formularza przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, o czym Państwa poinformujemy. Wniosek o refundację VAT należy złożyć w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu.

1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, tzw. tarcza energetyczna w 2023. Zgodnie z tą ustawą, będą kontynuowane działania osłonowe dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych (m.in. szpitale, szkoły, muzea, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe itp.), które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych.

Ustawa zakłada wprowadzenie w 2023 r. mechanizmu polegającego na:

 • utrzymaniu cen gazu w 2023 na poziomie 200,17 zł/MWh, czyli ceny obowiązującej w 2022 r.
 • utrzymaniu cen dystrybucji gazu
 • rekompensatach dla przedsiębiorstw energetycznych w związku z poniesionymi kosztami
 • refundacji poniesionych kosztów podatku VAT za gaz.

Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie refundacja poniesionych kosztów podatku od towarów i usług (VAT). Zwrot pobranego podatku VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe. Podatek VAT na gaz od stycznia powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23 %. W roku 2022 r . wynosił 0 %.

O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023.  Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

 • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB
 • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego;

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r.

W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r.

Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Jak otrzymać dodatek do gazu?

 • o refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023
 • wnioski składa się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania. W Gminie Kościan (wiejskiej) obsługą dodatku gazowego dla gospodarstw domowych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie
 • przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – urząd prześle informację o rozstrzygnięciu sprawy na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku
 • do wniosku należy dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty
 • wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku

 

Załączniki:

 1. Wniosek (plik doc 205KB)
 2. Informacja dla wnioskodawcy (plik doc 32KB)
 3. Klauzula informacyjna (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Terminy przelewów bankowych w I kwartale 2023r.

2023-01-25

 

Rodzaj świadczenia

 

 

styczeń

 

luty

 

marzec

 

 

 

 

Świadczenia rodzinne

25.01.2023

24.02.2023

24.03.2023

Fundusz alimentacyjny

25.01.2023

24.02.2023

24.03.2023

Zasiłki stałe  z pomocy społecznej

30.01.2023

28.02.2023

30.03.2023

 

 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Świąteczne życzenia

2022-12-23
Życzenia
Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty twórcze w Klubie Seniora Złotej Jesieni w Turwi

2022-12-23
W Klubie Seniora Złotej Jesieni w Turwi w dniach 8 i 9 grudnia br. odbywały się warsztaty "Twórczy Senior". Podczas zajęć członkinie Klubu wraz z Przewodniczącą tworzyły świąteczne dekoracje: śniegowe choinki oraz stroiki, które wykorzystane zostały do dekoracji stołów podczas świątecznego spotkania Seniorów. Zajęcia odbywały się w Szkole Filialnej w Turwi a zorganizowane zostały w ramach programu "Jesień życia - radość bycia".
 
ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

VIII Igrzyska Trzeciego Wieku w Racocie

2022-12-13

W sobotę, 26 listopada 2022r. w hali sportowej w Racocie odbyły się VIII Igrzyska Trzeciego Wieku zorganizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie oraz Szkolny Klub Sportowy „Jantar” przy współpracy dyrektora, nauczycieli i wolontariuszy Szkoły Podstawowej w Racocie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. W imprezie wzięli udział reprezentanci 13 Klubów Seniora działających na terenie Gminy Kościan, przedstawiciele Uniwersytetu III wieku i Klubu Seniora z Kościana, reprezentacja ze Wschowy oraz gmin ościennych tj. Śmigla i Krzywinia. Wśród zaproszonych gości byli m.in. wicestarosta kościański, wójt Gminy Kościan oraz radni Gminy Kościan. Igrzyska rozpoczęły się zgodnie z ceremoniałem olimpijskim tj. wciągnięciem flagi na maszt oraz wniesieniem pochodni z ogniem. Uczestnicy brali udział w konkurencjach indywidualnie i grupowo. Zwyciężyła grupa Seniorów reprezentujących Klub Seniora „Złoty Kłoś” z Choryni. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale a pięć najlepszych drużyn puchary ufundowane przez Wójta Gminy Kościan Pana Andrzeja Przybyłę. Imprezę urozmaiciły występy sekcji akrobatyki dwóch grup wiekowych dziewcząt prowadzonych w Szkole Podstawowej w Racocie. Po zakończeniu konkurencji sportowych, wszyscy uczestnicy wzięli udział w losowaniu nagród ufundowanych przez organizatorów i sponsorów.

Impreza miała na celu integrację poprzez wspólny udział w grach i zabawach o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe pn. "Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Kościan poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla bezdomnych, noclegowni"

2022-12-07

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 535KB)
 2. Wzór umowy noclegownia (plik pdf 493KB)
 3. Wzór umowy schronisko (plik pdf 914KB)
 4. Załącznik nr 1 (plik docx 15KB)
 5. Załącznik nr 4 (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Jubileusz 15-lecia Klubu Seniora Złotej Jesieni w Turwi

2022-12-07

Dnia 19 listopada 2022 r. 15-lecie istnienia obchodził Klub Złotej Jesieni z Turwi. Z okazji jubileuszu Wszystkim Członkom Klubu składamy serdeczne gratulacje wraz z życzeniami wszelkiej pomyślności, zdrowia, pogody ducha oraz wytrwałości i zaangażowania w dalszą działalność Klubu.

ŻyczeniaZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Z życzeniami u najstarszych mieszkańców naszej Gminy

2022-12-07

We wtorek 6 grudnia 2022r. Wójt Gminy Kościan Pan Andrzej Przybyła wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie Panią Bożeną Lewińską odwiedzili najstarszych mieszkańców naszej Gminy. Życzenia świąteczne wraz z upominkami trafiły do 29 Jubilatów, w tym dwudziestu 90-latków: 16 pań oraz 4 panów oraz dziewięciu 95-latków i więcej: 8 pań i 1 pana.

Szanownym Seniorkom i Seniorom życzymy dalszych lat życia w zdrowiu, otoczeniu życzliwych ludzi oraz niegasnącej pogody ducha.

ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK ELEKTRYCZNY

2022-12-01

Informujemy, że od dnia 1 grudnia 2022 roku przyjmujemy wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Młyńska 15, pokój nr 9:

 • w poniedziałki w godzinach 8.30 do 16.30,
 •  od wtorku do piątku w godzinach 8.00 do 14.45

Ponadto istnieje możliwość złożenia wniosku o dodatek drogą elektroniczną poprzez portal ePUAP. 

Kto może wnioskować o świadczenie:

Dodatek przysługuje osobie, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 • pompa ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli:

 • gospodarstwo domowe skorzystało z dodatku węglowego,
 • gospodarstwo domowe skorzystało z dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła,
 • gospodarstwo domowe zakupiło paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy nie wyżej niż 996,60 zł brutto za tonę (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych, w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692)),
 • gospodarstwo domowe wykorzystuje energię elektryczną pochodząca z mikroinstalacji, w rozumienie art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383).

Wysokość świadczenia:

 • 1000 zł dla gospodarstwa domowego
 • 1500 zł – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5MWh

W celu uzyskania podwyższonej kwoty dodatku elektrycznego do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem elektrycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.
 

Termin składania wniosków:

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego należy złożyć najpóźniej do 1 lutego 2023 roku.

Termin wypłaty świadczenia:

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do 31 marca 2023 roku.

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek elektryczny (plik pdf 3072KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat w sprawie dodatków węglowych

2022-11-09

Szanowni Państwo,

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym  z 27 października zakłada możliwość wypłaty dodatku w przypadku gdy:
- pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo  domowe, a w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach,
- źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

Przesłanką do wypłaty dodatku węglowego w przypadku takich gospodarstw domowych będzie decyzja administracyjna, wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie..

W związku z niniejszym informujemy zainteresowane osoby, które spełniają w/w wymogi, a których wnioski pozostawiono wcześniej bez rozpatrzenia o możliwości ponownego złożenia wniosku o dodatek węglowy.

Przypominamy, że wnioski można składać:

·         elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP: /GOPSKoscian/SkrytkaESP

·         papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie w godzinach: poniedziałek 8-17, wtorek – piątek 7.30-15.00.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w Gminie Kościan. Komunikat Wójta Gminy Kościan dotyczący zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Kościan.

2022-11-09

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kościan!

Pragnę poinformować, że Gmina Kościan przystąpiła do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 roku. W tym celu w dniu 8 listopada 2022 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kościan została zamieszczona informacja o tym fakcie, na podstawie której będziemy mogli zakupić węgiel od jednej z sześciu spółek podanych w wykazie Ministra Aktywów Państwowych, a następnie dokonać jego dystrybucji dla mieszkańców Gminy Kościan.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Gospodarstwo domowe, korzystające z węgla jako głównego źródła ciepła, ma możliwość zakupu tańszego opału w cenie 2.000 zł brutto za tonę. Zakupu węgla na warunkach preferencyjnych będzie można dokonać w dwóch transzach, maksymalnie 3 tony w okresie grzewczym 2022/2023:

 • w okresie do 31 grudnia 2022 roku w ilości 1,5 tony
 • w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku w ilości 1,5 tony.

Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie będzie dotyczyła osób, które nabyły węgiel w cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę w sezonie grzewczym 2022/2023 – mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wnioski do Wójta Gminy Kościan można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Młyńska 15, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Wnioski będą dostępne na miejscu. Można je również pobrać z linku dostępnego poniżej:

WZÓR WNIOSKU O ZAKUP WĘGLA

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Punkty dystrybucji będą znajdowały się na terenie Gminy Kościan oraz na terenie Miasta Kościana. Szczegółowe informacje dotyczące punktów dystrybucji oraz ich lokalizacje zostaną podane w odrębnym komunikacie.

Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży węgla znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kościan (BIP) w zakładce – „Preferencyjny zakup węgla” oraz w aktualnościach na stronie www.gminakoscian.pl.

 

    Wójt Gminy Kościan

    /-/ Andrzej Przybyła

 

Załączniki:

 1. Wniosek preferencyjny o zakup węgla (plik docx 48KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023. ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

2022-10-31

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa" ” i „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”.– edycja 2023.

Program opieka wytchnieniowa adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoznaczne do stopnia znacznego, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Natomiast program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu życiu codziennym osoby niepełnosprawnej. Adresatami programu mogą być dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w zw. ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym bądź umiarkowanym.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kościanie uprzejmie informuje, iż Ośrodek będzie ubiegał się o uzyskanie środków na rok 2023 z Programów  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: „Opieka Wytchnieniowa” ” i „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”.      

W związku z powyższym osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia z w/w programów proszone są o kontakt z tutejszym Ośrodkiem pod nr telefonu 65 512 35 43;  65 512 07 26 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 do 15.15 w terminie do 7 listopada 2022r.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Ikonka symbolizująca artykuł

Apel do mieszkańców Gminy Kościan – zima 2022/2023

2022-10-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie  zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy  Kościan o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, samotne, niepełnosprawne.

W przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia i życia prosimy  o kontakt.

Numer alarmowy: 112

Policja: 47 77 26200  lub 47 77 26211

Pogotowie ratunkowe: 999

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie:  65 512 35 43     lub     65 512 07 26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w swoim zakresie  prowadzi szereg działań mających na celu pomoc osobom  bezdomnym, samotnym, ubogim i niepełnosprawnym:

          - systematyczny monitoring sytuacji rodzin zagrożonych,

          - współpraca  z policją, służbą  zdrowia,

          - kontakt z sołtysami, środowiskiem lokalnym, 

          - pomoc finansowa i rzeczowa zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

          - kierowanie do noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych,

Osoby bezdomne z terenu Gminy Kościan schronienie uzyskać mogą w Schronisku dla Bezdomnych Pogotowia Społecznego w Poznaniu ul. Bydgoska 6/7.

Pamiętajmy, że Państwa aktywna postawa może uratować ludzkie życie.

Ikonka symbolizująca artykuł

103 Rocznica Urodzin

2022-10-28

Pani Cecylia Marach urodziła się 2 października 1919 r. w Kokorzynie. W tym roku Jubilatka skończyła 103 lata. Z tej okazji życzymy wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia, przede wszystkim zaś dużo zdrowia, sił i wytrwałości.

Zdjęcie

Załączniki:

 1. Gratulacje (plik doc 81KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

15-lecie istnienia Klubu Seniora

2022-10-21

Klub Seniora „Bursztyn” ze Starego Lubosza obchodził w dniu 11 października 2022 roku jubileusz 15-lecia istnienia klubu, a także Dzień Seniora. Dziękujemy za zaproszenie i życzymy wielu lat w zdrowiu.

List gratulacyjnyZdjęcieZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Terminy wypłat zasiłków w IV kwartale

2022-10-21

Terminy przelewów bankowych w IV kwartale 2022 r.

 

Rodzaj świadczenia

 

 

październik

 

listopad

 

grudzień

Świadczenia rodzinne

26.10.2022

25.11.2022

20.12.2022

Fundusz alimentacyjny

26.10.2022

25.11.2022

20.12.2022

Zasiłki stałe  z pomocy społecznej

31.10.2022

30.11.2022

19.12.2022

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

ul. Młyńska 15
64-000 Kościan
tel. (65)512-07-26

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności