Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Apel do mieszkańców Gminy Kościan - zima 2021/2022

Data publikacji: 2021-11-10

Załączniki:

  1. Zima (plik doc 28KB)

Apel do mieszkańców gminy Kościan - zima 2020/2021

Data publikacji: 2020-11-30

Kościan, 26.11.2020 r.

 

Pani/Pan

Sołtys wsi

(wg rozdzielnika)

 

Apel do mieszkańców gminy Kościan - zima 2020/2021

W związku ze zbliżającym się wyjątkowym ze względu na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 sezonem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańcom Gminy Kościan, zwracamy się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy.

Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i innych osób zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności czy innych problemów zdrowotnych.

Jeżeli widzicie Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące, pozbawione dachu nad głową, opału, czy w inny sposób zagrożone, prosimy sygnały te kierować do odpowiednich służb: Policja, Pogotowie Ratunkowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.

Licząc na współpracę, mamy nadzieję, że podjęte odpowiednio wcześnie wszechstronne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

Osoby bezdomne z terenu Gminy Kościan schronienie uzyskać mogą w Schronisku dla Bezdomnych Pogotowia Społecznego w Poznaniu ul. Bydgoska 6/7 .

W przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia i życia prosimy o kontakt telefoniczny :

Numer alarmowy :  112

Policja :   47 77 26200      lub     47 77 26211

Pogotowie ratunkowe :   999

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:   65 512 35 43;   65 512 07 26

w godz. :  8.00 – 17.00 w poniedziałki

                 7.30-15.15 od wtorku do piątku.

Apel do mieszkańców gminy Kościan - zima 2019/2020

Data publikacji: 2019-11-21

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańcom Gminy Kościan, zwracamy się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy.
Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i innych osób zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności czy innych problemów zdrowotnych.
Jeżeli widzicie Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące, pozbawione dachu nad głową, opału, czy w inny sposób zagrożone, prosimy sygnały te kierować do odpowiednich służb: Policja, Pogotowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.
Licząc na współpracę, mamy nadzieję, że podjęte odpowiednio wcześnie wszechstronne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.
Osoby bezdomne z terenu Gminy Kościan schronienie uzyskać mogą w Schronisku dla Bezdomnych Pogotowia Społecznego w Poznaniu ul. Bydgoska 6/7 .
W przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia i życia prosimy o kontakt telefoniczny :
Numer alarmowy : 112
Policja : 997 lub 65 511 62 00
Pogotowie ratunkowe : 999
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 65 512 35 43; 65 512 07 26
w godz. : 8.00 - 17.00 w poniedziałki
7.30-15.15 od wtorku do piątku.
 

Zima!

Data publikacji: 2018-12-05

Zbliża się zima, czas, w którym szczególną opieką należy otoczyć osoby, które z różnych względów często niezależnych od siebie, nie są w stanie zapewnić sobie bezpiecznych warunków egzystencji. Zbliżający się czas to trudny okres szczególnie dla osób bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych oraz żyjących w ubóstwie i niedostatku. Zabezpieczenie tym osobom podstawowych potrzeb, takich jak: ciepłe ubranie, ciepły posiłek, schronienie jest w tym okresie rzeczą najważniejszą. W okresie zimowym grupami szczególnie wrażliwymi są osoby samotnie mieszkające, starsze, niesamodzielne, niepełnosprawne, bezdomne.
W związku z powyższym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o współpracę z pracownikami socjalnymi i szczególne zwrócenie w tym czasie uwagi na mieszkańców Waszych miejscowości którzy, aby przetrwać bezpiecznie okres zimowy potrzebują pomocy innych osób. W razie niepokojących sygnałów proszę o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.
Telefon:
65 512 35 43
65 512 07 26
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kościanie
Bożena Lewińska
 

Apel do mieszkańców Gminy Kościan

Data publikacji: 2018-02-22

W okresie zimowym grupami szczególnie zagrożonymi są osoby samotnie mieszkające, starsze, niesamodzielne, niepełnosprawne, bezdomne.
W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o współpracę z pracownikami socjalnymi i szczególne zwrócenie w tym czasie uwagi na mieszkańców Waszych miejscowości, którzy nie są w stanie zapewnić sobie ciepłego schronienia i posiłku.
W razie niepokojących sygnałów proszę o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.
Telefon:
65 512 35 43
65 512 07 26

Apel do mieszkańców Gminy Kościan

Data publikacji: 2017-11-08

Zbliża się zima, czas, w którym szczególną opieką należy otoczyć osoby, które z różnych względów często niezależnych od siebie, nie są w stanie zapewnić sobie bezpiecznych warunków egzystencji.
W okresie zimowym grupami szczególnie zagrożonymi są osoby samotnie mieszkające, starsze, niesamodzielne, niepełnosprawne, bezdomne.
W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o współpracę z pracownikami socjalnymi i szczególne zwrócenie w tym czasie uwagi na mieszkańców Waszych miejscowości, którzy nie są w stanie zapewnić sobie ciepłego schronienia i posiłku.
W razie niepokojących sygnałów proszę o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.
Telefon:
65 512 35 43
65 512 07 26

INFORMACJA

Data publikacji: 2016-11-14

Punkt Pomocy Żywieniowej w Kościanie, mieszczący się przy ulicy Szpitalnej 7a, wznowił swoją działalność. Codziennie w południe, od poniedziałku do piątku, wydawana jest tam gorąca zupa oraz pieczywo. Po ciepły posiłek może się zgłosić każdy, kto tego potrzebuje.

Nie bądź obojętny Apel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Data publikacji: 2016-11-14

Załączniki:

  1. Apel (plik pdf 69KB)

Apel do mieszkańców Gminy Kościan

Data publikacji: 2016-11-14

MIESZKAŃCY
GMINY KOŚCIAN


Zbliża się zima, czas, w którym szczególną opieką należy otoczyć osoby, które z różnych względów często niezależnych od siebie, nie są w stanie zapewnić sobie bezpiecznych warunków egzystencji.
W okresie zimowym grupami szczególnie wrażliwymi są osoby samotnie mieszkające, starsze, niesamodzielne, niepełnosprawne, bezdomne.
W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o współpracę z pracownikami socjalnymi i szczególne zwrócenie w tym czasie uwagi na osoby, które potrzebują pomocy, aby przetrwać bezpiecznie okres zimowy.
W razie niepokojących sygnałów proszę o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.

Telefon:
65 512 35 43
65 512 07 26

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
Bożena Lewińska

Komunikat

Data publikacji: 2013-12-06

Informujemy, iż na stronach internetowych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (www.poznan.uw.gov.pl) w zakładce Akcja Zima znajduje się wykaz noclegowni wraz z numerami telefonów i adresami.

INFORMACJA

Data publikacji: 2013-11-25

Informujemy, że od dnia 4 listopada 2013r. prowadzi ponownie działalność Punkt Pomocy Żywieniowej w Kościanie, mieszczący się przy ulicy Szpitalnej 7a.
Wszystkie potrzebujące osoby mogą korzystać z ciepłego posiłku w punkcie, codziennie od poniedziałku do piątku po godzinie 12.00.

Apel do mieszkańców Gminy Kościan

Data publikacji: 2013-11-25

MIESZKAŃCY
GMINY KOŚCIAN

Zbliża się zima, czas, w którym szczególną opieką należy otoczyć osoby, które z różnych względów często niezależnych od siebie, nie są w stanie zapewnić sobie bezpiecznych warunków egzystencji.
W okresie zimowym grupami szczególnie wrażliwymi są osoby samotnie mieszkające, starsze, niesamodzielne, niepełnosprawne, bezdomne.
W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o współpracę z pracownikami socjalnymi i szczególne zwrócenie w tym czasie uwagi na osoby, które potrzebują pomocy, aby przetrwać bezpiecznie okres zimowy.
W razie niepokojących sygnałów proszę o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.

Telefon:
65 512 35 43
65 512 07 26


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
Bożena Lewińska