Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Zakończenie realizacji projektu Tęcza

Data publikacji: 2018-09-07

fepr-efs

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie w związku z zakończeniem projektu Tęcza 31.08.2018r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa informuje, że zobowiązuje się do zapewnienia instytucjonalnej gotowości podmiotów do świadczenia usług, utworzonych w ramach projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu tj. 24 miesiące oraz zakupionego sprzętu.

Projekt obejmował Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0009/15 realizowany był w partnerstwie przez:
1) Powiat Kościański / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
2) Gminę Śmigiel / Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu
3) Gminę Kościan / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie
4) Gminę Miejską Kościan / Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie
5) Spółdzielnię Socjalną / Kościańską Operatywną Spółdzielnię Socjalną KOSS
 

Warsztaty psychologiczne wyjazdowe dla uczestników projektu

Data publikacji: 2018-04-23

fepr-efs

W dniach od 13 do 15 kwietnia 2018 r. uczestnicy projektu "Tęcza" wzięli udział w warsztatach psychologicznych wyjazdowych. Dwudziestu jeden uczestników wraz z opiekunami uczestniczyło w warsztatach wyjazdowych, które odbywały się w Ośrodku Konferencyjnym IM PAN w Będlewie ul. Parkowa 1, 62-060 Stęszew.
Celem warsztatów wyjazdowych było kształtowanie i wzmacnianie prawidłowych relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Warsztaty psychologiczne dla dorosłych obejmowały m.in. tematykę roli rodzica w życiu dziecka, zasad budowania pozytywnych więzi w rodzinie, komunikacji interpersonalnej, kształtowania u dziecka poczucia własnej wartości, faz rozwojowych w dorastaniu dziecka. W czasie gdy rodzice brali udział w zajęciach, młodsze dzieci miały zapewnioną opiekę i zajęcia psychologiczno - rozwojowe, natomiast starsze uczestniczyły w warsztatach z zakresu skutecznej komunikacji, relacji w rodzinie oraz sposobów komunikowania emocji pozytywnych i negatywnych. Część zajęć obejmująca gry i zabawy psychologiczne adresowana była zarówno dla dorosłych, jak i młodszych uczestników. Warsztaty psychologiczne wyjazdowe zostały zrealizowane w ramach projektu "Tęcza", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warsztaty psychologiczne wyjazdowe dla uczestników projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe dla uczestników projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe dla uczestników projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe dla uczestników projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe dla uczestników projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe dla uczestników projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe dla uczestników projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe dla uczestników projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe dla uczestników projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe dla uczestników projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe dla uczestników projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe dla uczestników projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe dla uczestników projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe dla uczestników projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe dla uczestników projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe dla uczestników projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe dla uczestników projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe dla uczestników projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe dla uczestników projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe dla uczestników projektu

Warsztaty "Profilaktyka zagrożeń"

Data publikacji: 2018-03-27

fepr-efs

W dniach 3 i 4 marca br. w ramach projektu "Tęcza" realizowane były warsztaty "Profilaktyka zagrożeń" dla dzieci i młodzieży. W zajęciach mających na celu podniesienie poziomu zdolności dostrzegania zagrożeń społecznych uczestniczyło 12 dzieci. Tematyka obejmowała m.in. zagrożenia związane z Internetem oraz grami komputerowymi, zawieranie znajomości z nieznajomymi, sposoby skutecznego odmawiania i prezentowania postawy asertywnej oraz zagadnienia związane z poszukiwaniem pomocy. Warsztaty odbywały się w Ośrodku Kształcenia przy ul. Dworcowej 2. Projekt "Tęcza" jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Warsztaty Warsztaty Warsztaty Warsztaty

Warsztaty kompetencji opiekuńczo - wychowawczych

Data publikacji: 2017-11-10

fepr-efs

W dniach 21-22.10.2017 r. oraz 3-4.11.2017 r. uczestnicy projetu "Tęcza" brali udział w spotkaniach warsztatowych mających zwiększać kompetencje opiekuńczo-wychowawcze. W zajęciach uczestniczyło 8 rodziców. Celem spotkań warsztatowych było zwrócenie uwagi rodziców na wpływ postaw rodzicielskich na relacje z dzieckiem, korzystanie z systemu wzmocnień pozytywnych oraz wyznaczania dziecku granic. Rodzice otrzymali też wskazówki dotyczące porozumiewania się w rodzinie oraz roli pochwał w wychowaniu. Uczestnicy zostali wyposażeni w pomocnicze materiały szkoleniowe. Wykonawcą usługi szkoleniowej był Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Leszno, natomiast zajęcia odbywały się w Ośrodku Kształcenia przy ul. Dworcowej 2 w Kościanie. Warsztaty zrealizowano w ramach projektu "Tęcza"współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warsztaty kompetencji opiekuńczo - wychowawczychWarsztaty kompetencji opiekuńczo - wychowawczychWarsztaty kompetencji opiekuńczo - wychowawczychWarsztaty kompetencji opiekuńczo - wychowawczychWarsztaty kompetencji opiekuńczo - wychowawczych

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Data publikacji: 2017-11-10

fepr-efs

W ramach projektu "Tęcza" 12-osobowa grupa dzieci i młodzieży wzięła udział w warsztatach psychoedukacyjnych. Celem warsztatów było budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby oraz nabywanie prawidłowych wzorców w relacjach społecznych. Podczas 12-godzinnego cyklu spotkań warsztatowych grupa uczestniczyła w zajęciach rozwijających umiejętność współpracy i komunikacji interpersonalnej oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami. Zajęcia były przeplatane słowem i zabawami ruchowymi. Na zakończenie warsztatów wszystkie dzieci otrzymały dyplomy uczestnictwa w zajęciach. Spotkania prowadzone były przez psychologa i odbywały się w Ośrodku Kształcenia w Kościanie przy ul. Dworcowej 2. Projekt "Tęcza" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego funduszu społecznego. Poniżej prezentujemy galerię zdjęć.

Warsztaty dla dzieci i młodzieżyWarsztaty dla dzieci i młodzieżyWarsztaty dla dzieci i młodzieżyWarsztaty dla dzieci i młodzieży

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy zamówienia

Data publikacji: 2017-09-29

fepr-efs

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego rozeznana rynku na świadczenie usług fizjoterapeuty/masażysty dla 3 osób niepełnosprawnych w ramach projektu Tęcza współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wybrana została oferta Wykonawcy (...). Czyt. całość w załączniku.

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy zamówienia (plik pdf 448KB)

Rozeznanie rynku dotyczące świadczenia usług fizjoterapeuty/masażysty

Data publikacji: 2017-09-19

fepr-efs

W związku z realizacją Projektu Tęcza w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług fizjoterapeuty/masażysty dla 3 osób niepełnosprawnych. Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania i przeprowadzenia usługi. (...) czyt. całość w załączniku.

Załączniki:

 1. Rozeznanie rynku (plik pdf 1128KB)
 2. Formularz ofertowy (plik pdf 211KB)

Warsztaty psychologiczne wyjazdowe w ramach projektu "Tęcza"

Data publikacji: 2017-04-28

fepr-efs

W dniach od 21 do 23 kwietnia 2017 r. uczestnicy projektu "Tęcza" wzięli udział w warsztatach psychologicznych wyjazdowych. Dwudziestu uczestników wraz z dwoma opiekunami uczestniczyło w warsztatach wyjazdowych, które odbywały się w Pałacu w Będlewie Ośrodek Konferencyjny IM PAN Będlewo ul. Parkowa 1, 62-060 Stęszew. Celem warsztatów wyjazdowych było kształtowanie i wzmacnianie prawidłowych relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Warsztaty dla dorosłych prowadzone przez panią psycholog obejmowały m.in. tematykę: roli rodzica w życiu dziecka, komunikacji interpersonalnej w relacji z dzieckiem zdrowym i niepełnosprawnym, kształtowanie u dziecka poczucia własnej wartości, rozwój psychoseksualny, radzenie sobie ze stresem. W czasie gdy rodzice brali udział w zajęciach, młodsze dzieci miały zapewnioną opiekę i zajęcia psychologiczno - rozwojowe, natomiast starsze uczestniczyły w prowadzonych przez panią pedagog warsztatach z zakresu skutecznej komunikacji, relacji w rodzinie oraz sposobów wyrażania uczuć. Osoba niepełnosprawna uczestnicząca w wyjeździe miała zapewnionego opiekuna osoby niepełnosprawnej. Część zajęć obejmująca gry i zabawy psychologiczne adresowana była zarówno dla dorosłych, jak i młodszych uczestników.Warsztaty psychologiczne wyjazdowe zostały zrealizowane w ramach projektu partnerskiego "Tęcza", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
>

Warsztaty psychologiczne wyjazdowe w ramach projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe w ramach projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe w ramach projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe w ramach projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe w ramach projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe w ramach projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe w ramach projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe w ramach projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe w ramach projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe w ramach projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe w ramach projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe w ramach projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe w ramach projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe w ramach projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe w ramach projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe w ramach projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe w ramach projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe w ramach projektu

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy zamówienia

Data publikacji: 2017-03-17

fepr-efs

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego rozeznana rynku na świadczenie usług zorganizowania i przeprowadzenia dla uczestników projektu Tęcza (osób dorosłych oraz dzieci) Warsztatów psychologicznych wyjazdowych dla rodziców i dzieci w ramach projektu Tęcza współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wybrana została oferta Wykonawcy (...) czyt. całość w załączniku.

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy zamówienia (plik pdf 471KB)

Warsztaty "Profilaktyka zagrożeń" dla dzieci i młodzieży

Data publikacji: 2017-03-17

fepr-efs

W dniach 15 i 16 marca br. w ramach projektu "Tęcza" odbywały się warsztaty "Profilaktyka zagrożeń" adresowane do dzieci i młodzieży. Projekt "Tęcza"jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W zajęciach uczestniczyło 10 dzieci. Celem warsztatów było podniesienie poziomu zdolności dostrzegania przez dzieci i młodzież zagrożeń społecznych oraz wynikających z nieumiejętnego korzystania z Internetu i innych mediów cyfrowych. W trakcie zajęć omówione zostały m. in. mechanizmy zagrożeń, cyberprzemoc, zagadnienia związane z zawieraniem znajomości z nieznajomymi, zagrożenia związane z grami komputerowymi, sposoby skutecznego odmawiania oraz prezentowania postawy asertywnej. Warsztaty odbywały się w Ośrodku Kształcenia w Kościanie przy ul. Dworcowej 2.

zdjęcie 1zdjecie 2zdjęcie 3

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Data publikacji: 2017-03-03

fepr-efs

W związku z realizacją Projektu Tęcza w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług określonych w przedmiocie zamówienia. Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania i przeprowadzenia usługi. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Warsztatów psychologicznych wyjazdowych dla rodziców i dzieci - uczestników projektu Tęcza. (...) czyt. całość w załączniku.

Załączniki:

 1. strona 1 (plik pdf 709KB)
 2. strona 2 (plik pdf 633KB)
 3. strona 3 (plik pdf 861KB)
 4. strona 4 (plik pdf 766KB)
 5. załącznik nr 1 (plik pdf 250KB)
 6. załącznik nr 2 (plik pdf 211KB)

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy zamówienia

Data publikacji: 2017-03-03

fepr-efs

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego rozeznana rynku na świadczenie usług zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów dla uczestników projektu Tęcza (osób dorosłych oraz dzieci):
Część I Warsztaty Profilaktyka zagrożeń
Część II Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży
Część III Warsztaty psychologiczne dla rodziców
Część IV Warsztaty psychologiczne wyjazdowe dla rodziców i dzieci w ramach projektuTęcza współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wybrana została oferta Wykonawcy (...). czyt. całość w załączniku.

Załączniki:

 1. strona 1 (plik pdf 593KB)
 2. strona 2 (plik pdf 410KB)

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Data publikacji: 2017-02-21

fepr-efs W związku z realizacją Projektu "Tęcza" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług określonych w przedmiocie zamówienia. Przewiduje się możliwość składania ofert częściowych na realizacje poszczególnych części zamówienia. Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania i przeprowadzenia usługi.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów dla uczestników projektu "Tęcza": osób dorosłych oraz dzieci.(...) czyt. całość w załączniku.

Załączniki:

 1. strona 1 (plik pdf 632KB)
 2. strona 2 (plik pdf 611KB)
 3. strona 3 (plik pdf 626KB)
 4. strona 4 (plik pdf 743KB)
 5. strona 5 (plik pdf 777KB)
 6. strona 6 (plik pdf 787KB)
 7. strona 7 (plik pdf 411KB)
 8. załącznik nr 1 (plik pdf 275KB)
 9. załącznik nr 2 (plik pdf 255KB)

Warsztaty psychologiczne dla rodziców

Data publikacji: 2016-12-05

fepr-efs W ramach projektu "Tęcza" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniach 25, 27, 28 i 29.11.2016 r.odbywały się warsztaty psychologiczne dla rodziców. Celem warsztatów było podnoszenie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych. Spotkania miały charakter teoretyczno - ćwiczeniowy m.in. z zakresu komunikacji, rozwiązywania konfliktów, wzajemnych oddziaływań w rodzinie. Program obejmował 24 godziny szkoleniowe. Uczestnikami zajęć było 8 osób biorących udział w projekcie. Wszystkie osoby otrzymały materiały szkoleniowe.Realizatorem warsztatów był Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Leszno, natomiast zajęcia odbywały się w Ośrodku Kształcenia przy ul. Dworcowej 2 w Kościanie.
Warsztaty psychologiczne dla rodzicówWarsztaty psychologiczne dla rodzicówWarsztaty psychologiczne dla rodzicówWarsztaty psychologiczne dla rodziców

Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Tęcza"

Data publikacji: 2016-12-05

fepr-efs W dniu 27 listopada 2016 r. zakończyły się warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu "Tęcza", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W warsztatach uczestniczyła 10-osobowa grupa dzieci i młodzieży. Warsztaty psychoedukacyjne miały na celu ukazywanie prawidłowych wzorców w relacjach społecznych oraz budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz każdego dnia zajęć mieli zapewniony poczęstunek. Spotkania odbywały się w Ośrodku Kształcenia w Kościanie przy ul. Dworcowej 2.Projekt "Tęcza" jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1.Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach projektu

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy zamówienia

Data publikacji: 2016-11-22

fepr-efs Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego rozeznana rynku na świadczenie usług fizjoterapeuty/masażysty dla 4 osób niepełnosprawnych
w ramach projektu Tęcza współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wybrana została oferta Wykonawcy (...). czyt. całość w załączniku.

Załączniki:

 1. zawiadomienie (plik pdf 448KB)

Rozeznanie rynku dotyczące świadczenia usług fizjoterapeuty/masażysty

Data publikacji: 2016-11-10

fepr-efs W związku z realizacją Projektu Tęcza w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prosimy o przedstawienie informacji dotyczącej kosztów świadczenia usług fizjoterapeuty/masażysty dla 4 osób niepełnosprawnych.
Szczegółowy zakres usługi:
- Opieka rehabilitacyjna nad osobami niepełnosprawnymi,
- Prowadzenie rehabilitacji indywidualnej dostosowanej do schorzenia,
- Wykonywanie zabiegów z zakresu masażu,
- Edukacja rodziny osoby niepełnosprawnej w zakresie rehabilitacji ruchowej.
Warunki współpracy:
1.Umowa cywilno-prawna realizowana na terenie Gminy Kościan w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.
2.Fizjoterapeuta/masażysta będzie świadczył usługi z zakresu rehabilitacji dla 4 osób niepełnosprawnych w okresie 20 miesięcy. Każda osoba niepełnosprawna otrzyma 30 godz. masażu.
3.W cenie za 1 godz. musi być uwzględniony dojazd własnym środkiem transportu do miejsca zamieszkania uczestników projektu na terenie Gminy Kościan.
4.Termin realizacji usługi z zakresu rehabilitacji: od listopada 2016 r. do czerwca 2018 r., w ilości średnio 6 godzin miesięcznie (ogólnie w trakcie trwania umowy 120 godzin).
Wymagania:
1. ukończone studnia na kierunku fizjoterapia,
2. doświadczenie w prowadzeniu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
3. prawo jazdy oraz własny pojazd,
4. dyspozycyjność w godzinach dopołudniowych i popołudniowych,
5. doświadczenie w pracy rehabilitanta/masażysty - min. 12 miesięcy.
Wymagane dokumenty:
1. Informacja o kosztach realizacji usługi (kwota brutto za 1 godzinę usługi)
2. CV z opisem posiadanego doświadczenia.
3. Dyplomy bądź inne tego typu dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz uprawnienia.
Informację dotyczącą kosztów realizacji brutto oraz pozostałe wymagane dokumenty proszę przesłać na adres kamilakuczynska@gminakoscian.pl lub dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Młyńska 15, w terminie do 18 listopada 2016 r. do godz. 15.15. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie GOPS w Kościanie.

Załączniki:

 1. Rozeznanie rynku dotyczące świadczenia usług fizjoterapeuty/masażysty (plik pdf 700KB)
 2. Rozeznanie rynku dotyczące świadczenia usług fizjoterapeuty/masażysty (plik doc 244KB)

Projekt partnerski Tęcza

Data publikacji: 2016-11-08

fepr-efs

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie przystąpił do realizacji projektu partnerskiego Tęcza w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem wiodącym projektu jest Powiat Kościański (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie). Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Gmina Miejska Kościan (Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie), Gmina Kościan (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie), Gmina Śmigiel (Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu), KOSS Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna. Przedmiotem projektu będzie realizacja działań z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z zakresu dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych. (...) czyt. całość w załączniku.

Załączniki:

 1. Projekt partnerski Tęcza (plik pdf 241KB)