Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Warsztaty umiejętności społecznych ABC dobrego stylu

Data publikacji: 2014-11-20

efs-logo

W dniach 03, 04, 06, 07 oraz 13 listopada 2014 r. czternaście uczestniczek projektu EFS szansą dla mnie! brało udział w warsztatach ABC dobrego stylu. Zajęcia w wymiarze 25 godzin odbywały się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38. Warsztaty obejmowały zagadnienia z zakresu m.in. savoir vivre, organizacji przyjęć okolicznościowych, abc dobrego wyglądu i ubioru oraz tworzenia ozdób i dekoracji. Wszystkie panie z powodzeniem ukończyły zajęcia i otrzymały zaświadczenia.
Warsztaty prowadzone były w ramach Zadania Aktywna Integracja projektu EFS szansą dla mnie! realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.

Warsztaty umiejętności społecznych ABC dobrego styluWarsztaty umiejętności społecznych ABC dobrego styluWarsztaty umiejętności społecznych ABC dobrego styluWarsztaty umiejętności społecznych ABC dobrego stylu

Kurs prawa jazdy kat. B w ramach projektu EFS szansą dla mnie!

Data publikacji: 2014-07-11

efs-logo

Uczestnicy projektu EFS szansą dla mnie! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w bieżącym miesiącu rozpoczynają kursy prawa jazdy kategorii B. W kursach weźmie udział 11 osób. Celem kurów jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. Każdy z uczestników indywidualnie dokonał wyboru Ośrodka Szkolenia Kierowców. Uczestnicy mają opłacony kurs prawa jazdy, koszt badań lekarskich oraz jedną próbę przystąpienia do państwowych egzaminów na prawo jazdy.
Kurs prawa jazdy kat. B prowadzony jest w ramach Zadania Aktywna Integracja projektu EFS szansą dla mnie! realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.
Jedna z uczestniczek rozpoczęła także udział w kursie języka niemieckiego.

Relacja z wycieczki do kina w ramach projektu "EFS szansą dla mnie!"

Data publikacji: 2014-06-13

efs-logo

W ramach działań o charakterze środowiskowym projektu systemowego "EFS szansą dla mnie!" w miniony wtorek odbył się wyjazd do kina zorganizowany dla uczestników projektu oraz członków ich rodzin. Celem była integracja uczestników a także wzmocnienie więzi rodzinnych oraz twórcze spędzenie wolnego czasu. Wyjazd rozpoczął się zbiórką przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.(...) czyt. całość w załączniku.

Relacja z wycieczki do kina w ramach projektu Relacja z wycieczki do kina w ramach projektu Relacja z wycieczki do kina w ramach projektu Relacja z wycieczki do kina w ramach projektu Relacja z wycieczki do kina w ramach projektu Relacja z wycieczki do kina w ramach projektu Relacja z wycieczki do kina w ramach projektu Relacja z wycieczki do kina w ramach projektu Relacja z wycieczki do kina w ramach projektu Relacja z wycieczki do kina w ramach projektu Relacja z wycieczki do kina w ramach projektu Relacja z wycieczki do kina w ramach projektu Relacja z wycieczki do kina w ramach projektu Relacja z wycieczki do kina w ramach projektu Relacja z wycieczki do kina w ramach projektu Relacja z wycieczki do kina w ramach projektu

Załączniki:

  1. Relacja z wycieczki do kina w ramach projektu (plik pdf 313KB)

Rozpoczęcie działań projektowych w ramach kontraktu socjalnego

Data publikacji: 2013-05-08

efs-logo

W miniony poniedziałek rozpoczęła się realizacja instrumentów aktywnej integracji w ramach projektu systemowego Twoja aktywność - Twój rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszym z instrumentów są warsztaty psychospołeczne. Głównym ich celem jest rozwój kluczowych umiejętności interpersonalnych oraz umiejętności wychowawczych. Uczestnikami zajęć są osoby biorące udział w projekcie. (...) czyt. całość w załączniku.

Rozpoczęcie działań projektowych w ramach kontraktu socjalnegoRozpoczęcie działań projektowych w ramach kontraktu socjalnegoRozpoczęcie działań projektowych w ramach kontraktu socjalnego

Załączniki:

  1. Rozpoczęcie działań projektowych w ramach kontraktu socjalnego (plik pdf 138KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty - materiały promocyjno - informacyjne

Data publikacji: 2013-04-09

efs-logo

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy na wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach projektu systemowego Twoja aktywność-Twój rozwój. (...) czyt. całość w załączniku.
 

Załączniki:

  1. Zawiadomienie o wyborze oferty - materiały promocyjno - informacyjne (plik pdf 514KB)