Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Informacja

Data publikacji: 2022-02-17

W związku z Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

w dniach od 21.02.2022 r. do 25.02.2022 r. w Urzędzie Gminy w Kościanie

 (wejście od ul. Łąkowej, II piętro, salka) w godz. od 8.00 do 9.00 można skorzystać

z bezpłatnej pomocy pracownika socjalnego i policjanta. Zapraszamy!

Kampania „16 Dni Bez Przemocy” 25.11-10.12.2021 r. Nie bądź obojętny – reaguj!

Data publikacji: 2021-11-23

Informator

Kampania Krakowskiej Akademii Profilaktyki

Data publikacji: 2020-10-07

Gmina Kościan działając poprzez Zespół Interdyscyplinarny w sferze przeciwdziałania przemocy zgłosiła się do kampanii Krakowskiej Akademii Profilaktyki. Zakupiono serię materiałów poświęconych przemocy w rodzinie. Celem kampanii jest przede wszystkim zwiększenie wiedzy na temat dostępnych sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i uwrażliwienie społeczeństwa na to zjawisko. Materiały opracowane przez Krakowską Akademię Profilaktyki służą przełamaniu stereotypów związanych z przeświadczeniem, że problem przemocy jest prywatną sprawą oraz informują o dostępnych formach pomocy dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie. Kampania jest adresowana do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób doznających przemocy i świadków przemocy w rodzinie, a także sprawców przemocy oraz pracowników zawodowo zajmujących się tą tematyką.
Plakaty i ulotki zostały przekazane szkołom funkcjonującym na terenie gminy Kościan oraz instytucjom zajmującym się problematyką przemocy.
Gmina Kościan angażując się w tę kampanię należy do Wielkiej Koalicji Gmin na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa.

 

Załączniki:

  1. Dyplom (plik pdf 333KB)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie przekazuje opracowany przez ekspertów poradnik dla osób zagrożonych przemocą wraz z danymi teleadresowymi.

Data publikacji: 2020-09-10

Plan awaryjny w załączniku.

Załączniki:

  1. Osobisty plan awaryjny (plik pdf 444KB)

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Data publikacji: 2015-02-06

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że w dniach od 23 lutego 2015r. do 28 lutego 2015r. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w w/w podmiotach.
Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00, natomiast w sobotę w godzinach 10.00 - 13.00.
Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędną informację i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www. pokrzywdzeni.gov.pl.

Niebieska Linia pomaga ofiarom przemocy

Data publikacji: 2011-02-02

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info